Sodomi

Hong Kongs myndigheter har överklagat beslutet den 24 augusti från högsta domstolen om att avskaffa landets sodomilagar. Dessa ger livstids fängelse när en av två manliga partner är under 21 år.
Fallet togs upp av en 20-årig homosexuell man, William Roy Leung som menade att han diskrimineras av lagregeln.
Domaren Michael Hartmann kallade lagregeln för ett ”allvarligt och godtyckligt ingrepp i den homosexuelle mannens rätt till självbestämmande och deras mest intima delar av privatlivet”.
Regeringen säger att man överklagar på grund av en ”märkbar allmän oro”.

Publicerad: 2005-10-12 12:00:00