Kärlek

Lars Gårdfeldt och Lars Arnell gifte sig nyligen i Kanada, ett av de fyra länder i världen som infört ett könsneutralt äktenskap.
I en intervju i Kyrkans Tidning önskar de två nu att svenska myndigheter betraktar deras vigsel som äktenskap och inte partnerskap.
– Vi ville inte ha något partnerskap – det skulle kännas som att anvisas särskild plats längst bak i bussen, som i sydstaterna på 60-talet, säger Gårdfeldt till Kyrkans tidning.
De två kommer nu lämna in sina äktenskapshandlingar till svenska skattemyndigheter.
Närmast på tur står kyrklig vigsel för de två, som bägge är verksamma som präster i Göteborg.

http://www.kyrkanstidning.se/ArticlePages/200604/21/20060421112531_Headline313/20060421112531_Headline313.dbp.asp

Källa: Kyrkans tidning

Publicerad: 2006-04-22 15:20:49