Kärlek

Idag berättar Kyrkans tidning att länsrätten i Göteborg avslagit Göteborgsprästerna Lars Arnell och Lars Gårdfeldt begäran om att få sitt ingångna äktenskap i Kanada godkänt som äktenskap i Sverige.
I april i år gifte de sig under den kanadensiska könsneutrala äktenskapslagstiftningen. Skatteverket sa nej till deras önskan att bokföras som ett gift par.
Istället betraktas de av svenska myndigheter som registrerade partners. Nu går de vidare i det juridiska systemet och överklagar till kammarrätten.
Vi kan inte acceptera den särlagstiftning som partnerskapslagen innebär, säger Lars Gårdfeldt till Kyrkans tidning.

I morgon beslutar Svenska kyrkans Kyrkostyrelse om vilken gudstjänstordning för välsignelse av registrerat partnerskap som officiellt skall användas inom kyrkan. I över tio år har välsignelse skett av samkönade par, men efter beslutet vid förra årets Kyrkomöte att anta en officiell ordning tas nu slutligen beslutet.
Efter remissomgång kommer Kyrkostyrelsen ta ställning till två alternativ, de så kallade alternativ A och B där A är den som mest liknar ”Välsignelse över borgerligt ingånget äktenskap” och B på ett tydligt sätt särskiljer välsignelsen av samkönade par från den för heterosexuella par.
Läs mer om remissen

http://www.kyrkanstidning.se/ArticlePages/200609/26/20060926111458_Headline051/20060926111458_Headline051.dbp.asp

Källa: Kyrkans tidning om Arnell och Gårdfeldt

Publicerad: 2006-09-26 17:30:43