Regeringen

Idag presenterades den nya regeringen Reinfeldt. Bland de totalt 22 nya statsråden är det två är som öppet homo- eller bisexuella.
Generaldirektören för Integrationsverket Andreas Carlgren tar plats i regeringen med ansvar för miljöfrågor. Carlgren var en av de första öppet homosexuella politikerna i Sverige. Tobias Billström moderat riksdagsman från Malmö blir Migrationsminister.
Noterbart är att Cecilia Malmström (fp) som blir EU-minister har varit mycket aktiv i hbt-frågor på EU-nivå.
Oroande för stora delar av det svenska hbt-samhället är att det uttalat negativa partiet i hbt-frågor, kristdemokraterna, tar plats i regeringen. Partiets ordförande Göran Hägglund blir socialminister och Maria Larsson tar plats som folkhälsominister.
RFSLs Sören Andersson välkomnar att det internationella perspektivet tas upp i regeringsförklaringen liksom de två öppna hbt-personerna som statsråd.
– Men vi förväntar oss att den svenska regeringen inte enbart nöjer sig med att bli en starkare aktör på det internationell planet utan även fortsätter att motverka den ökande homofobin i Sverige, säger Sören Andersson och framför vikten av att frågan om det könsneutrala äktenskapet inte hamnar i skymundan.
Hbt-socialdemokraternas ordförande Martin Engman kommenterar den nya regeringen med oro. Framförallt noterar han att det i regeringsförklaringen inte nämndes något om den stora reformen kring utvidgandet av äktenskapslagstiftningen.
– Trots att det är en lång regeringsförklaring så lyckas man missa det och hatbrotten liksom att specifikt omnämna diskrimineringen av hbt-personer, säger Martin Engman till QX.se.
– Alla som vill stärka hbt-personers mänskliga rättigheter har tyvärr anledning att känna oro. Regeringsförklaringens hbt-vaccum står i bjärt kontrast till behoven av reformer. Sverige behöver ett jämlikt äktenskap, färre hatbrott, avskaffad diskriminering och ett bättre bemötande av hbt-personer menar Martin Engman vidare i en presskommentar.
Centerpartiets Gustav Andersson noterat dock att HBT-personers situation tas upp i regeringsförklaringen när det gäller utrikespolitiken. Andersson som leder centerns hbt-nätverk C-Gay noterar speciell utnämnandet av Andreas Carlgren i sin kommentar.
– Utnämningen av Andreas Carlgren till miljöminister och omnämnandet av hbt-perspektivet i utrikespolitiken är två tydliga tecken på att Reinfeldt vill leda en framstegsministär. Marita Ulvskogs farhågor om en back-lash för hbt-personer vid en borgerlig regering tycks så här långt obefogade.

http://www.regeringen.se

Publicerad: 2006-10-06 12:07:51