Hur gör Djur?

Två huvudargument har länge använts mot att ge homo- och bisexuella lika rättigheter som heterosexuella; dels att det strider mot den ena eller andra texten i någon religiös urkund, och dels att samkönad sexualitet och kärlek strider ”mot naturen”.
Naturhistoriska museets projektansvarige Geir Söli konstaterade att det genom åren funnits en lång rad observationer som visat på att homosexuellt beteende förekommer hos flera djurarter. Men att en sammanställning av all forskning på området saknats, i alla fall presenterat på ett museum.
Sagt och gjort – en utställning blev till.
Och utställningen har fått stor internationell uppmärksamhet. I presentationen av utställningen skriver museet.
De flesta museer har traditionellt varit försiktiga med att att upp teman som kan verka stötande, komplicerade eller förvirrande. Homosexualitet är ett sådant tema. Det är dock vår övertygelse att en större förståelse för hur utbrett och vanligt detta beteende är i djurriket kommer att bidra till att avmystifiera och avdramatisera homosexualitet bland människor. Genom att visa hur vanligt homosexuellt beteende är bland olika djur så hoppas vi i alla fall kunna motbevisa påståendet om att homosexualitet strider mot naturens ordning”.
Huruvida det söta and-kärleksparet i Malmös Pildammspark tar sig en flygtur till Oslo för att få sin kärlek bekräftad vet vi inte, men för andra tvåbenta djur är det garanterat en spännande utställning.

Mot naturens orden?, visas fram till den 19 augusti nästa år och håller öppet tisdagar till söndagar 11-16. Museet ligger på Sars’ gate 1 intill Munch-museet.

På Qruiser finns en klubb som uppmärksammar och diskuterar utställningen. Mot naturens ordning frågetecken

http://www.nhm.uio.no/againstnature/index_no.html

Källa: Läs mer om utställningen

Publicerad: 2006-10-24 17:52:49