Omänskliga lagar

För att kunna hämta ut läkemedel på apoteket måste man ha svenskt personnummer. Det saknar i dag ett tjugotal personer i stockholmsområdet som har hiv/aids men som helt enligt svensk lag inte får någon behandling för viruset/sjukdomen.

Denna särbehandling i hiv/aids-frågan skiljer Sverige från bland annat Storbritannien och Frankrike, där alla med hiv/aids har rätt till behandling. I Sverige har man som asylsökande bara rätt till akutsjukvård, och som sådan räknas inte behandling för hiv/aids.

Det är Sven Britton från ”Läkare i världen” som protesterar mot detta omänskliga regelsystem i en debattartikel i dagens Svenska Dagbladet. Han vädjar till socialminister Lars Engqvist och biståndsminister Maj Inger Klingvall att denna omänsklighet tas bort ur regelverket.

http://www.svd.se

Källa: Svenska Dagbladet

Publicerad: 2000-07-03 10:59:18