Tryckfrihet

Igår lämnade Kommittén om straffansvar för organiserad brottslighet in sitt betänkande till justitieministern.
Majoriteten i utredningen vill komplettera brottet ”hets mot folkgrupp” med ”grovt förargelseväckande beteende”. Tanken är att lättare komma åt hitlerhälsningar och bärande av rasistiska symboler. Det skall även bli möjligt att fälla för ”grov hets mot folkgrupp”.
Mest omdebatterat är förslaget att kriminalisera deltagande i organisationer där allvarlig kriminell verksamhet förekommer. Man skall alltså inte själv behöva fällas för ett grovt brott begått av medlemmar i exempelvis en nazistisk organisation eller ett kriminellt MC gäng. Bara medlemskapet i en förening där kriminalitet förekommer skall straffbeläggas.
Majoriteten gick dock emot detta förslag.
Majoriteten anser även att hets mot homosexuella även kriminaliseras. Enbart moderaterna gick emot förslaget med hänvisning till yttrandefriheten.
Per-Samuel Nisser menar i sin reservation att yttrandefriheten är homosexuellas bästa vän och att en kriminalisering av hets mot homosexuella kan slå tillbaks mot gruppen. Han exemplifierar med krav på censur i samband med Ecce Homo-utställningen och pornografidebatterna, liksom försök i USA att stoppa konst av exempelvis Robert Mapplethorpe.
Vid presskonferensen svarade kristdemokraternas ledamot Michael Anefur på frågan om det nu blir olagligt att läsa högt ur Bibeln där bland annat dödstraff för homosexuella handlingar uttalas.
– I Bibeln och Koranen finns ett antal ställen som misskrediterar den som vill leva homosexuellt, konstaterade han. Att läsa upp detta eller att tycka så kan aldrig ramla under denna lagstiftning. Det gäller först om du hetsar, hånar eller smädar någons människovärde och då är utgångspunkten inte poängen, vare sig det är nazismen eller bibeln.
I betänkandet formuleras detta:
”Den som endast citerar och seriöst diskuterar texter… gör sig givetvis inte skyldig till hets mot homosexuella. Om någon däremot använder exempelvis Bibeln i syfte att hetsa mot homosexuella, kan denne dock göra sig skyldig till sådant brott.”
– Det finns åsiktsfrihet och man får tycka det man vill, detta handlar om hets mot homosexuella, underströk ordföranden Martin Borgeke.
Moderaten Per-Samuel Nisser varnade även för att kraven på grupper som skall skyddas kan bli lång och ifrågasatte att just gruppen homosexuella skall ges ett speciellt skydd.
I ett särskilt yttrande tar socialdemokrater, vänstern och folkpartiet upp bisexuella och transpersoner och menar att de även kan behöva skydd. Man hänvisar dock till att diskrimineringsutredningen nu arbetar med begreppet sexuell orientering och vill vänta in den innan en utvidgning tas upp till diskussion.
Eftersom förändringen om hets mot folkgrupp är en grundlagsändring i Tryckfrihetsförordningen, förslås lagen ändras 1 januari 2003 efter nästa riksdagsval.
Se hela presskonferensen via länken nedan.

http://www.regeringen.se

Källa: Regeringen

Publicerad: 2000-10-31 12:58:18