Världsaidsdagen 2007

Det sker eftersom mottagningarna i Huddinge och Solna slås samman till en stor infektionsmottagning. Många är irriterade över detta. Valfriheten och möjligheten att själv få välja vilken infektionsklinik patienten vill besöka försvinner och många läkare vill inte följa med.

– Det är oroväckande att inga läkare och sköterskor vill följa med. Det är jätteoroligt och rörigt på Solna just nu. Vi har massor med patienter som ringer det är mycket oroligt. Det är jätteallvarligt det här, säger Inger Forsgren, ordförande för paraplyorganisation för föreningar som arbetar för hivpositiva och deras anhörigas rättigheter, Hiv-Sverige.

Andreas Berglöf ombudsman på Hiv-Sverige berättar att sukhusledningen på Karolinska Universitetssjukhuset har bett ett konsultbolag se hur de kan effektivisera och profilera sjukhuset. I den profileringen bestämde de sig för att flytta infektionskliniken till Huddinge.

– Många läkare i Solna är upprörda och oroliga. Vi är bekymrade för att om sjukvårdspersonalen inte mår bra så kanske de inte ger bra vård till våra medlemmar. De säger ju att den ska förbättras på sikt men vi vet inte hur många läkare som ska gå vidare till Huddinge, säger Andreas Berglöf.
– Vi har medlemmar som är oroliga och rädda för att förlora sin läkarkontakt som de haft i flera år, berättar han vidare. De är även rädda för att kompetensen ska minska om inte läkarna följer med till Huddinge. Sjukhusledningen säger att de flesta läkarna ska följa med, men vi hör från läkarhåll att de flesta läkare inte ska följa med. Vi i styrelsen är oroliga för vad som sker.

Hedvig Andersson landstingsrådssekreterare och politisk handläggare hos landstingsrådet Maria Wallhager (fp) är inte oroad.
– Jag tror att de flesta läkare kommer att följa med och det kommer inte att påverka kompetensen, säger hon till QX.se. Men man kan inte tvinga alla att följa med. Många läkare tror på förändringen men alla kommer inte att följa med. Oftast är det dem som är missnöjda som hörs mest. Det är de som är missnöjda som pratar med tidningar och media. Det är märkligt när läkare säger att de är på patienternas sida men väljer att inte följa med.

Hedvig Andersson menar att det finns geografiska skäl till att läkare är negativa till flytten.
– Man kan inte ha kvar infektionskliniken på norra sidan av Stockholm för att vissa läkare inte vill resa till södra sidan, säger hon. Många vill ju jobba i närheten av sina hem och förändringar uppskattas inte alltid.

Hon vill även lugna Hiv-Sverige.
– Ambitionen är att hålla nära kontakter med patentföreningarna. Förändringar innebär alltid att inte alla blir nöjda. Många känner sig osäkra för att det inte fått någon information men det finns inte så mycket information att ge idag. Och detta skapar oro.

Linda Morfeldt överläkare på Hiv-mottagningen berättar om oron i Solna och vad som händer. Om politikernas lugnande ord säger hon.
– De ljuger bara, de flesta läkare kommer inte att följa med. Vi tycker att det är skitdåligt för att de sparar på dem som har det sämst ställt, utsatta och sårbara personer. De nästan tvångsförflyttar patienter och läkare till Huddinge. Vi har många patienter som bor norr om stan och för dessa patienter blir det jättelånga resor. Patienter med hiv behöver sitt team med läkare och sköterskor och alla kanske inte följer med från Solna. Vi hinner inte ens meddela våra patienter. Varför ska inte våra patienter ha någon valfrihet? Risken blir att samma sak kommer att ske med Venhälsan, säger Linda Morfeldt.

Det är mer än 400 patienter som förlorar sina sköterskor och läkare. Linda Morfeldt och andra läkare har skrivit en misstroendeförklaring mot sin chef Elda Sparrelid. Morfeldt hoppas att det kommer mycket folk och visar sin solidaritet hos Korskyrkan under World Aids Day, där hon ska hålla ett tal där hon kommer att ta upp flytten till Huddinge.

Publicerad: 2007-11-29 19:05:54