Medierna avslöjade bland annat att programledaren lever ihop med en annan man. Det efterföljande målet vanns av Krzysztof Ibisz, men överklagades senare av bägge parter till en appellationsdomstol, som också dömde till målsägarens fördel – dock med högre tillerkända skadeståndsbelopp.
Ibisz tilldöms motsvarande 140 000 kronor från tv-kanalen och 80 000 kronor från tidningen. I ett uttalande kallade programledarens advokat summan som hans klient krävde i skadestånd från medieimperierna för ”ett hån mot rättvisa” och fortsatte: ”informationen som sändes ut i världen har konsekvenser som varken dementier eller ursäkter kan stoppa”.
En av mediebolagens försvarsadvokater hävdade dock inte att programledaren lidit så svår skada.
– Jag håller inte med om att ordet ”gay” i ett modernt land som dagens Polen, är lika kränkande som att bli kallad ”tjuv” eller ”alkis, sa advokaten.
Enligt domstolsutslaget hade medierna publicerat respektive sänt uppgifter som berör programledarens personliga levnadsförhållanden och kränker hans privatliv. Domstolen tillade dock i ett muntligt utspel: ”även om det polska samhället framstår som konservativt, kan man inte anse att information om en individs sexuella läggning är nedsättande, trots att en del invånare uppfattar det så”

Publicerad: 2008-02-29 14:38:11