Markeringen möttes dock av ortodoxa, religiösa föräldragrupper och präster som krävde polisens ingripande och att arrangemanget stoppades. Regelbundna gatuslagsmål bröt ut när polisen inte ingrep mot hbtq-aktivisterna eftersom manifestationen var laglig. Motdemonstranterna, som inkluderade flera ortodoxa präster gick då själva till fysiskt angrepp på aktivisterna. Polisen gick då in och både aktivister och motdemonstranter arresterades.