Endast fyra anmälningar på diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck har hittills kommit in till DO, berättar Peter Tai Christensen, utredare på DO, under tisdagens Pride House-seminarium ”Hur queer får man vara enligt den nya diskrimineringslagstiftningen”?

Peter Tai Christensen

– Jag önskar att fler vågade anmäla. Inom hälso- och sjukvården blir hbt-personer diskriminerade. Där behöver kunskapen ökas och det är ju på gång med RFSLs satsning på hbt-certifiering. Och för transpersoner är kroppen och det mentala väldigt känsligt, så det kan verkligen bli fel vid ett möte, vilket är oacceptabelt.

Könsöverskridande identitet eller uttryck är en av de två nyaste diskrimineringsgrunderna, den andra är ålder.

Peter Tai Christensen inledde seminariet med en genomgång av vilka de sju diskrimineringsgrunderna är. Efter det hölls ett samtal mellan honom och Liina Kurtiila, verksamhetsutvecklare på studieförbundet Sensus, där de gick igenom att lagen omfattas av: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, instruktioner att diskriminera och repressalier.

– Exempel på ”instruktioner att diskriminera” kan vara om en arbetsgivare instruerar personalchefen att säga att tjänsten är tillsatt om den sökande verkar vara hbt-person eller har utländsk bakgrund. Repressalier innebär att arbetsgivaren inte får utsätta anmälaren av diskriminering för exempelvis särbehandling, säger han.

Liina Kurtiila ifrågasatte om det är indirekt diskriminering att konferencieren Sanna Bråding på gårdagens Prideinvigning tilltalade homosexuella men inte bisexuella. Svaret blev nej från Peter Tai Christensen, för att det inte handlar om avsiktlig diskriminering, men att man självklart kan känna sig osynliggjord och kränkt ändå.

Från publiken kom frågan om diskrimineringsskyddet även gäller för barn till hbt-föräldrar.

– Skyddet omfattar alla, barn, föräldrar, eller om man exempelvis har barn som är transpersoner och de blir trakasserade, säger Peter Tai Christensen.

Däremot omfattas inte sexuella beteenden, exempelvis personer som är polyamorösa, om man inte kan härleda till någon av de andra diskrimineringsgrunderna, förklarar han efter en publikfråga. Inte heller ideella föreningar eller idrottsföreningar omfattas av skyddet för att de är svåra att överskåda.

Ett fall från verkligheten presenterades också, taget ur RFSL-ungdoms rapport ”Är du tjej eller kille”?

”Eddie (fingerat namn) som identifierar sig som intergender, nongender, sökte hjälp på vårdcentralen för sin halsfluss. Eddie hade blivit smittad av flickvännen som är transexuell. I stället för att få hjälp för sin halsfluss fokuserades på deras sexualitet och om hur den passade in i den normativa tvåsamheten. Vårdbehovet kom i skymundan.”

– Vi behöver skapa mer inkluderande terminologi i diskrimineringslagstiftningen, konstaterade Peter Tai Christensen avslutningsvis.

Fakta de sju diskrimineringsgrunderna
Den nya diskrimineringslagstiftningen började gälla den 1 januari 2009.
Du kan anmäla till DO om du upplever att du har blivit diskriminerad på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Du kan också anmäla om du har blivit missgynnad i samband med din föräldraledighet.

Diskrimineringslagen skyddar dig mot diskriminering på jobbet, i skolan, på högskolan, i affären och när du köper eller hyr bostad. Skyddet gäller också inom en rad andra viktiga samhällsområden, till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkringssystemet.
Källa: DO