Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter, Thomas Hammarberg, presenterade under den sista dagen på World OutGames-konferensen en rapport om mänskliga rättigheter och könsidentitet.
– För mig är detta en av de stora utmaningarna när det gäller att förverkliga mänskliga rättigheter i Europa, sa han vid en workshop där hans rapport presenterades.
Vid workshopen talade han om de problem som transpersoner i alla de 48 länder som ingår i Europarådet utsätts för. De konkreta frågor han tar upp gäller bland annat möjligheten att byta namn utan att behöva strida för det. Att man inte skall tvingas till skilsmässa för att få sin könsidentitet erkänd. Att krav på sterilisering innan könskorrigerande operationer genomförs tas bort och överhuvudtaget frågan om brister i hälsovårdens hantering av transpersoner. Naturligtvis även frågor kring diskriminering i skola och arbetsliv. Liksom hatbrotten där transpersoner ofta utsätts för grövre övergrepp än lesbiska och bögar.
– Vi måste få det juridiska systemet att förstå att alla människor i samhället skall omfattas av de mänskliga rättigheter, alla, sa han vi konferensen och hyllades med känslostarka tal av transaktivisterna som kallade Hammarbergs rapport för banbrytande.

Ladda ner rapporten som PDF