En trolig tolkning av gårdagens Kyrkoval är att borgerliga väjare som motsätter sig att homosexuella skall kunna vigas i Svenska kyrkan i år valde Frimodig kyrka. Den nomineringsgruppen ökade antalet mandat till kyrkomötet från 7 till 13. Samtidigt tappade centerpartiet och moderaterna liksom folkpartisterna, som alla tydligt tagit ställning för att öppna det kyrkliga äktenskapet även för homopar. Centern gick från 41 ner till 34, moderaterna från 45 till 41 och Folkpartister i Svenska kyrkan från 15 till 13. Totalt tappade de tre borgerliga nomineringsgrupperna som förespråkar kyrkligt äktenskap för homosexuella 12 mandat.
Kristdemokraterna ökade sin röstandel och får ett ytterligare mandat, 18 mot tidigare 17.
Det tredje partiet som tydligt tagit ställning mot homoäktenskap är Sverigedemokraterna som gick från 4 upp till 7 mandat efter årets val. Där är det dock troligt att ökningen snarare handlar om att partiet lyckades motivera fler allmänna supportrar i sin långsiktiga strategi att ta sig in i svenska riksdagen.
Samtidigt gjorde nomineringsgruppen Miljöpartister i Svenska kyrkan den starkaste framryckningen och fördubblade sina mandat från 4 till 8. Gruppen Öppen kyrka ökade också och bägge dessa är förespråkare för att homosexuella skall kunna vigas på samma sätt som heterosexuella. Socialdemokraterna behöll sina 71 mandat liksom Vänstern behöll sina 3.
Valdeltagandet gick ned från 12 till 11.8%
Riks EKHOs (Kristna hbt-personer) ordförande Gunnar Bäckström säger till QX att han är oroad över utvecklingen.
– Jag kan konstatera att Frimodig kyrka tyvärr har gått framåt och några fler Sverigedemokrater kommit till. Det är inte bra för den svenska kyrkan som öppen folkkyrka och det är definitivt inte bra för oss som homosexuella.
Gunnar Bäckström kommer med Riks EKHO att vara närvarande vid Kyrkomötet vars första del startar nu på tisdag. Där kommer man driva på för att Kyrkomötet i oktober skall öppna äktenskapet för homopar. Frimodig kyrkas framgång menar han dock kan bli ett framtida problem.
– Det finns tankar och röster hos Frimodig kyrka om att riva upp detta beslut och det vore förödande, säger Bäckström som också förvånas över det låga valdeltagandet.
– De som är kvar i kyrkan förstår jag inte varför de inte engagerar sig något. Skall vi behålla vår svenska folkkyrka måste den stora majoriteten rösta. Annars riskerar vi att få en ”frimodig” kyrka som allierar sig med pingströrelsen och den katolska kyrkan.
Inför årets Kyrkoval startades projektet Let’s talk about Love av prästkandidaten Erik Andersson med syftet att sätta fokus på hbt-frågor och öka kunskapen om de olika nomineringsgruppernas ställningstaganden.
Gunnar Bäckström säger att man inom EKHO-rörelsen är mycket nöjd med det arbetet och att man kommer ta upp det inför nästa kyrkoval.
– Vi är väldigt stolta och glada över att vi kunnat ge kyrkan något genom att påverka, säger Bäckström och påpekar att EKHO började driva på redan på 70-talet.
Idag finns EKHO i Göteborg, där även en aktiv ungdomsgrupp verkar, Stockholm och Skåne och Gunnar Bäckström berättar att man förutom engagemanget i Svenska kyrkan nu även i kraft av tid kommer börja närma sig Sveriges kristna råd där övriga kyrkor är med. I första hand vill man få upp en dialog med Missionskyrkan och Baptiserna.

Rekordhögt intresse för kyrkovalet bland hbt-personer Kyrkoval engagerar hbt-rörelsen