De tre var Linda Bengtsson, präst i Svenska kyrkan i Malmö, Pernilla Ouis från Malmö högskola som forskar kring islams inställning till sexualitet och tidigare levde muslimskt, samt Simon Holender, psykologistudent och aktiv i Judiska föreningen i Lund.
Av de tre var det bara Linda Bengtsson som tryggt kunde luta sig mot att hennes kyrka är positiv till samkönade relationer. Svenska kyrkan kommer ju som det ser ut att acceptera vigsel av samkönade par. Samtidigt berättade Linda Bengtsson att det finns fickor av motstånd både mot kvinnliga präster och homosexuella inom Lunds stift, dit Malmö hör.
– Det är små röster, men de kan låta mycket…
Pernilla Ouis har själv lämnat islam men underströk att hon har stor respekt för muslimer som försöker förena tron med sin sexuella läggning. Ouis menade att en generell officiellt fördömande syn på homosexualitet visserligen förändras på sina håll, men att det i stort såg mycket mörkt ut och att samkönade vigslar är otänkbara inom muslimska församlingar som det ser ut idag.
– Det kommer att ta mycket lång tid innan det blir möjligt.
Simon Holender talade om hur judiska församlingen i Malmö tagit avstånd från samkönade vigslar men påminde om att ordföranden för Judiska Centralrådet i Stockholm erbjudit sig att komma ner till Malmö för att viga par av samma kön. Själv tillhör Simon Holender Judiska Centret i Lund, som har en liberal syn.
– Och många judar har valt att inte vara med i Malmöförsamlingen.
Pernilla Ouis konstaterade att det i muslimska länder historiskt sett i praktiken funnits en stor tolerans för samkönade förhållanden och sexualitet. Officiellt har däremot islam och därmed många muslimer blivit allt hårdare i sin syn, sa hon och påminde om att mordet på Malmöbon Daniel Lindström 2008 ”hade islamiska förtecken”.
Samtidigt ändras inställningen inom muslimska församlingar i västvärlden sa Ouis. Under ett skolbesök i en moské i Malmö som hon var med på fick eleverna höra en oförsonlig inställning till homosexualitet.
– Jag såg hur de reagerade på det. Och jag tror att församlingen är lyhörd, de lär sig säga att det som sker i det fördolda lägger man sig inte i. Alltså att så länge man är i garderoben så är det okej. Och inga muslimer från Malmö är här idag. Det är för jäkligt.

Linda Bengtsson poängterade att Svenska kyrkan inte är en bekännelsekyrka, att åsikterna går isär inom kyrkan. Hon underströk Jesus kärleksbudskap som det viktigaste och sa att mycket av det som står i Bibeln inte kan tas som rättesnöre idag. Ouis däremot menade att hon inte längre kunde se Koranen på motsvarande vis.
– Det står för mycket där som jag inte kan stå för.
Simon Holender i sin tur talade om hur judendomens texter hela tiden omtolkas. Simon är transsexuell och berättade om hur han tidigare, som lesbisk, talat med en ortodox rabbin som sagt att det inte var säkert att det var förbjudet att vara lesbisk enligt de religiösa skrifterna.
– Och jag har haft mycket större problem generellt som kvinna än homo i judiska församlingar. Som transsexuell däremot är jag nog outcast…