Om det vore val i dag skulle SD, enligt opinionsundersökningarna, ta plats i riksdagen. Hbt-anhängare till partiet menar i stort sett uteslutande att det är deras avståndstagande från muslimer som gör att de tänker rösta på SD.
QX har sammanställt några citat angående HBT från några av Sverigedemokraternas officiella talespersoner. Vi har även talat med Anders Selin (s), Sören Juvas (RFSL), Martin Andreasson (fp) och riksdagsledamoten Birgitta Ohlsson (fp) om HBT-personer som visar sitt stöd för Sverigedemokraterna.

Birgitta Ohlsson, folkpartistisk riksdagsledamot tycker att detta är konstigt.
– Eftersom Sverigedemokraterna för en extremt hbt-fientlig politik och har varit och är motståndare till samtliga viktiga avgörande reformer såsom adoptionsrätt, äktenskap för samkönade par och inseminering för lesbiska, säger Birgitta Ohlsson.

Björn Söder, är Sverigedemokraternas partisekreterare sedan 2005 och han står bakom flera homofobiska kommentarer.
Sjukliga beteenden som skulle få vilken normalt funtad människa som helst att känna avsky och få kväljningar är idag helt normala beteenden”, skrev han 2003. ”Dessa sexuella avarter är inte normala”, menar han i partiets nättidning under Stockholm Pride 2007. Björn Söder jämställde homosexuella med pedofiler och folk som har sex med djur och han kallade Pride för ”det perversa homosexevenemanget”. Han avslutade med ”Sverige behöver en moralisk upprustning för att åter kunna bli ett friskt och sunt samhälle”.

– Jag skulle önska att alla, oavsett sexuell läggning eller identitet, skulle lära sig mer om vad Sverigedemokraterna är för ett parti. Att det är ett främlings- och hbt-fientligt parti som har sina rötter i, och åsiktsmässigt fortfarande står nära, den nynazistiska rörelsen, säger Anders Selin, förbundsordförande för Hbt-socialdemokraterna.

Både Anders Selin och ordföranden för HBT-liberaler Martin Andreasson menar att det inte är sannolikt att SD skulle få en vågmästarroll i riksdagen, men på grund av att SD finns där så skulle allt fler uttrycka hat mot Hbt-personer och invandrare.
– Debatten kommer säkert förändras och bli hårdare med Sverigedemokrater i riksdagen, och på arbetsplatser och i skolor skulle det märkas och ge råg i ryggen åt alla köksbordsrasister och vardagshomofober.
– För en hel del människor skulle det betyda en tuffare tillvaro om man på olika sätt skiljer sig från majoriteten – till exempel genom att bryta mot den heteronorm som Sverigedemokraterna så starkt hyllar, säger Martin Andreasson.

Jimmie Åkesson är Sverigedemokraternas partiordförande. I sin blogg på SD-kuriren i februari 2009 skriver han om homosexuella föräldrar. Det gör han under rubriken ”Om… allas rätt till en mor och en far”. Han börjar med att beklaga sig över att Kristdemokraterna körts över i frågan om homoäktenskap och skriver sedan: ”Assisterad befruktning är redan tillåtet för lesbiska par. Homosexuella par har dessutom rätt att prövas för adoption. Vi har dock motsatt oss båda dessa reformer, med den utgångspunkten att alla barn har rätt till en mor och en far.

När förslaget om könsneutrala äktenskap var som mest på tapeten skrev Björn Söder i ett pressmeddelande att ”förslaget underminerar familjebegreppet och banar väg för nya vansinnesreformer, då exakt samma argument som nu används för att legitimera homoäktenskap också kan användas för att legitimera t ex månggifte”. ”Är man homosexuell har man av naturen frånsagt sig rätten att få barn”, hävdar han sedan i Sydsvenskan.

Sedan mänsklighetens begynnelse och i så gott som alla samhällen, har familjen varit den grundläggande enhet varpå samhället baserats. Förhållandet mellan man och kvinna och deras barn är den nödvändiga förutsättningen för harmoniska samhällsförhållanden” står det i Sverigedemokraternas principprogram. ”Frågan jag ställer mig är var kyrkan finns när kärnfamiljen attackeras”, skriver Gabriella Johansson, SD-ledamot vid Kyrkomötet, på deras hemsida. Hon menar att våra familjebildningar innebär ”död åt familjen

Tommy Hansson är chefredaktör för SD-Kuriren och bloggare. Han lämnade Svenska Kyrkan 1999 ”som en protest mot ärkebiskop K. G. Hammars bejakande av den homosexuella livsstilen och stödet för Elisabeth Ohlsons perverterade fotoutställning”. Han skriver i sin blogg efter att Svenska Kyrkan valt att behålla vigselrätten:

För min del innebär klartecknet för de så kallade äktenskapen mellan homosexuella början till slutet för Svenska kyrkan. För mig personligen är Gud en realitet och jag ser det som en självklarhet att Han nu väljer att helt ta sin hand från den monstrositet som Svenska kyrkan nu både de facto och de jure utvecklats till att bli… Den nya vigselordningen visar att Svenska kyrkan hädanefter anammar de seder och bruk som ledde till Sodom och Gomorras undergång”.

– Sverigedemokraterna vill rasera allt som Hbt-rörelsen kämpat så hårt för att uppnå. Jag tycker att det är som att spotta sig själv i ansiktet som Hbt-person att rösta på SD, säger Birgitta Ohlsson riksdagsledamot för folkpartiet.

– Sverigedemokraterna livnär sig på drömmen om ett samhälle utan minoriteter, det ”rena” Sverige med den traditionella bilden av kärnfamiljen som ideal. Den drömmen borde vara extra otäck för alla som vet att man själv tillhör en minoritet, säger Martin Andreasson.

Sören Juvas menar att Hbt-personer som stöder SD behöver mer självrespekt.
– Jag tycker att det skulle vara bra med lite självrespekt hos dom här. Jag anser att hbt-folk som engagerar sig i ett parti som anser att de själva skall ha en sämre behandling än andra i samhället, saknar såväl ryggrad som självrespekt.