– Berätta vad ni kom fram till på mötet med Micasa den 3 november.
– Vi visade delar av enkätundersökningen som låg ute på Qruiser under sommaren, om behovet av ett hbt-äldreboende. Resultatet visade att det största behovet är ett Trygghetsboende. Men ett Trygghetsboende kräver biståndsbedömning och gör det också svårare för andra än de som bor i Stockholm att söka sig dit. Därför blir det i första hand ett ”seniorboende” med gemensamma utrymmen utan personal men vid behov hemtjänst, och i framtiden ett vård- och omsorgsboende, förhoppningsvis i samma fastighet. Enligt Gunnel Rohlin, förvaltningschef (äldreomsorg), Stockholms stad ”ligger det i tiden” och hon följer projektet med intresse.

– Vad blir ert nästa steg i projektet?
– Nu ska Anette Sjödin på RFSL, Martin Holmberg, lokalutvecklare på Micasa och jag jobba med att starta en boförening för medlemmar. Det ger oss utrymme att själva bestämma exempelvis från vilken ålder de boende ska vara. Under mötet med Micasa talade vi om 60-65 plus. De som har anmält intresse betalar in en årsavgift, och den som först betalar in blir också först i kön.

– Hur många har hittills anmält intresse?
– Just nu är det 58 personer som vill flytta in inom två år, inom vilken tid det nog också är mest troligt att boendet är klart, men 354 personer har angett att de är intresserade längre fram.

– Regnbågen kommer ju att ligga i Stockholm, har ni märkt av intresse för liknande boenden i andra delar av landet?
– Ja, i Göteborg och i Malmö, dessutom kommer en projektledare från Göteborg att besöka mig i början av nästa år. Detta ger verkligen ringar på vattnet. Regnbågen kommer att sätta ribban för en helt ny kvalitet inom äldreomsorgen på bland annat mångfald och acceptans.

– Till sist, vad är din känsla nu?
– Jag är glad att det blev Micasa, de är väldigt taggade, kunniga och vill verka för begreppet mångfald. Jag känner också en stor glädje inför alla dem som svarat på enkäten, kommenterat och haft synpunkter. Nu har vi ett moraliskt ansvar att genomföra detta.

Anders Nordstrand, vd på Micasa berättar att när de har hittat en lämplig fastighet som motsvarar Regnbågens behov startar projektering för vilka gemensamma utrymmen som ska ingå och för ombyggnad. Detta kan ta upp till två år eller mer, ett långsiktigt projekt, förklarar han.

– Jag ser en framtida utveckling av många olika ”intresseboenden”. Vi har redan nu fått förfrågningar från ett finskt äldrecentrum och intresse finns även för ett ungerskt och ett persiskt äldreboende.

Vill du få mer information kontakta:
Regnbågen
Att: Christer Fällman, projektledare
Eastmansvägen 29
113 61 Stockholm
Mobil: 073-765 98 04

e-postadress: [email protected]

Några resultat ur Qruiser-enkäten
Totalt svarade 576 personer, 493 män, 57 kvinnor och 27 personer uppgav annan könsidentitet.

58 personer har anmält intresse för att flytta in i Regnbågen inom 2 år, övriga kan tänka sig att flytta in i framtiden.

67 personer har önskemål om 1 rum med eget kök, 354 personer önskar 2 rum, 100 personer vill ha 3 rum och eget kök, och 13 personer vill ha fler än 3 rum.