Sedan i fredags är homoäktenskap inte bara möjligt i verkliga livet – nu är det godkänt av alla myndigheters datorer också! Sex och en halv månad efter lagändringen.
En konsekvens av detta är att alla som ansöker om att få sina registrerade partnerskap omvandlade till äktenskap i sina personbevis plötsligt visat sig ha gift sig den 1 maj 2009.
– Det känns förjävligt, som att de stulit 4 och ett halvt år, säger Hans Hirschi som ingick partnerskap, eller gifte sig som han själv säger, den 11 december 2004 med Jim-Alex Minorsson Hirschi. Inte den 1 maj 2009.
Efter att Sverige införde en ny könsneutral äktenskapslag hann Skatteverket och andra myndigheter inte med i svängarna. Informationen som gått ut till de par som velat gifta sig har varit motstridig och förvirrande.
I fredags var samkörningen mellan olika myndigheter klar och det skickades nya personbevis ut till de som begärt att få sina registrerade partnerskap omvandlade till äktenskap. Med uppgiften att man varit gift sedan just 1 maj 2009.
– Man blir asförbannad, säger Hans Hirschi. Vi gifte oss den 11 december 2004. De hade bara behövt byta ordet eller hur?
Så ser inte Skatteverket på det hela och Hirschis önskan att det skall stå att han ingått äktenskapet den 11 december 2004 får inget gehör.
– Då var han inte gift, säger Annika Sköld på Skatteverkets huvudkontor. Lagen är inte formulerad så att man kan omvandla registrerat partnerskap och antidatera bakåt i tiden, förklarar hon verkets tillämpning av lagarna.
Vad som nu händer i Jim-Axel och Hans fall är att det i myndigheternas register står noterat som två olika föreningar, om än mellan samma personer.
– Om man i personbevis vill ha med att man levt i registrerat partnerskap tidigare så skall man ringa sitt Skattekontor och be dem att manuellt komplettera uppgifterna.
Det blir då som om man idag är gift och vill ha med sitt tidigare äktenskap i ett personbevis. Något Hans Hirschi inte är nöjd med.
– I systemet är det kanske så, men jag skiter i systemet, säger han och lägger till.
– Det är ju inte så att vi har flyttat vårt bröllopsdatum och det är ju ett ganska viktigt datum i ens liv.
– Är det nu så att man blivit skild och omgift så känns det som att man kastat bort fyra och ett halvt år av ens liv. Och jag undrar hur man kan bli skild utan samtycke!
– Det är ju i lagstiftarens ögon två olika civilstånd, förklarar Annika Sköld. Han har haft två olika äktenskap om än med samma person.
Hans Hirschi menar att informationen han och hans man har fått har varit undermålig. Redan i början av maj ringde de Skatteverket för att få veta hur man får sitt partnerskap omvandlat till äktenskap. Informationen han fått om att omvandla partnerskap till äktenskap kallar han ”absurd”.
– Framförallt har de inte sagt ”förresten när vi gör det så kommer vi sno fyra och ett halvt år”, säger han till QX.
Annika Sköld håller med om att det inte varit en bred information. Hon och andra på Skatteverket bedömde att det inte fanns behov eftersom ”få hörde av sig” efter att man publicerat ett pressmeddelande den 6 april i år. Ett pressmeddelande som säger att de som vill ”förvandla” sitt partnerskap till äktenskap skall ansöka om detta. Dock inget om konsekvenserna av en sådan ansökan.
Först i augusti, berättar Annika Sköld, ”blev man tagna på sängen” då man uppfattat att ”missförstånd” funnits.
– Men jag har svarat på alla samtal jag fått, lägger hon till.
Ett annat par som QX varit i kontakt med gifte sig 8 juli i år. I Skatteverket registrerades giftermålet med RF för registrerat partnerskap. När paret kontaktade Skatteverket för att få det korrigerat till G, för gift, fick de veta att ändring skulle ske i november. Men, dem de talade med var osäkra på om paret på grund av att de redan registrerats med RF och inte G, måste gifta sig en gång till!
Annika Sköld beklagar de ”som blivit klantigt bemötta” av Skatteverkets personal.
– Detta jobbar vi med kontinuerligt internt, säger hon och understryker att ingen har lidit skada juridiskt av den försening som skett på grund av tekniska skäl och dessutom påpekar hon att man rent juridiskt uppfattas som gifta hela tiden, även den tid man varit registrerad partner.
Och de som gift sig efter den 1 maj och fram till i fredags noterats som registrerade partners, blev i fredags rättkodade i Skatteverkets och alla myndigheters datorer. Därmed är de gifta, även i datatekniskt hänseende.
– Nu skall de vara helt OK hela vägen ut, försäkrar Annika Sköld QX läsare.
Hans Hirschi är inte nöjd eftersom han upplever det som att ”hela historien går förlorad” så som hans uppgifter om äktenskapet ser ut i myndigheternas datorer.
– Det känns som de krånglar till det för att jävlas, säger han. De verkar inte ha hjärta och jag undrar vad det tänker med.
– Stämmer detta verkligen så får vi höra av oss till våra politiker, för det här får de bara se till att fixa, säger Hans Hirschi.
Vigselbevis? Jo det har han. Fast det heter Partnerskapsbevis och är daterat den 11 december 2008. Och något nytt vigselbevis, inte ens daterat 1 maj 2009, det får han och Jan-Axel inte.

• Har du ingått registrerat partnerskap innan den 1 maj 2009, kan du ansöka om att omvandla det till äktenskap. I myndigheternas register står det då att ni gift er den 1 maj 2009. Ni kan begära att få personbevis utskrivna manuellt så att det även står att ni tidigare levt i registrerat partnerskap med datum för partnerskapets ingående angivet.
Ni kan även låta bli att ändra det registrerade partnerskapet. Rent juridiskt hanteras det framöver ändå som ett äktenskap.

• Har du gift dig efter den 1 maj så noterades det som registrerat partnerskap i Skatteverkets och myndigheternas datorer. I fredags ändrades dock uppgifterna automatiskt, så idag står det angivet att du är gift. Du behöver inte genomföra någon ny vigsel.

• Gifter du dig från och med nu, ja då är du gift, till och med enligt Skatteverket och alla svenska myndigheters datorer.

Lag om upphävande av lagen om registrerat partnerskap:
3 § Ett partnerskap som har registrerats enligt lagen om registrerat partnerskap ska gälla som ett äktenskap, om partnerna gemensamt anmäler till Skatteverket att de önskar det. Partnerskapet gäller som ett äktenskap från och med den dag en sådan anmälan kommit in till Skatteverket.

Information på Skatteverkets sida om ”omvandling av registrerat partnerskap till äktenskap”:
Ni som är registrerade partner i Sverige enligt den tidigare lagen kan när som helst omvandla ert partnerskap till ett äktenskap. Ni kan göra det antingen genom en gemensam skriftlig anmälan direkt till Skatteverket eller genom att viga er inför en vigselförrättare.
Omvandlingen från partnerskap till äktenskap påverkar inte era rättigheter och skyldigheter. Ett äktenskap har alltså samma juridiska innebörd som ett partnerskap.