När Centerns HBT-nätverk i helgen höll sitt årsmöte i Stockholm valdes Tobias Gillberg till ny ordförande. Han efterträder och till styrelsen omvaldes biträdande sjukvårdslandstingsrådet i Stockholm Gustav Andersson liksom Kenth Carlson från Falun och nyvald till styrelsen är Ingrid Gustafsson, Trollhättan.
Årsmötet uttalade att man kommer fortsätta att driva frågan om fri rörlighet för gifta par av samma kön inom hela EU och driva kravet på att motverka diskriminering av hbtq-personer i unionen.
I föreningens pressmeddelande tar nyvalde ordföranden dessutom upp sjukvårdsfrågor.
– Vi ser också fortsatt ett behov av en bättre hantering och en ökad kompetens kring HBTQ personer som söker vård, särskilt utanför storstadsregionerna. Vårdvalet är ett stort steg i rätt riktning. Nu har vi alla möjligheten att välja vem som behandlar oss, därmed har vi nu möjligheten att välja en vårdgivare med god kompetens på detta område. Utan för storstadsregionerna kan dock utbudet bland vårdgivarna fortsatt vara ganska begränsat. Jag ser därför fram emot att denna fråga lyfts under valrörelsen då det idag med stor sannolikhet finns ett stort mörkertal av felbehandlingar som sker på grund av brister i hantering och kunskap på detta område, säger Tobias Gillberg.
Gillberg är ordförande även för Centerns ungdomsförbund i Stockholm och kandiderar i valet i höst i landstinget och kommunen. Den andre nye ledamoten i styrelsen, Ingrid Gustafsson kandiderar för partiet i region Västra götaland.

Kontakta Tobias Gillberg på Qruiser: Toblerone
Kontakta Ingrid Gustafsson på Qruiser: Vädur

Centern på Qruisers Tema Regnbågspolitik