Finlands justitieminister Tuija Brax lät idag, under pågående Helsinki Pride, meddela att hon kommer beställa en utredning i höst om en ny äktenskapslag.
Brax sitter i regeringen för De Gröna och säger att man räknar med stöd för att låta par av samma kön gifta sig från alla partier tom Centern. Samlingspartiet, svenska moderaternas syskonparti, tog i juni ställning för en förändring av äktenskapslagen.
Om Finland antar en könsneutral äktenskapslag är det bara Danmark som återstår. Där är regeringen med stödpartiet Danskt Folkeparti fortsatt motståndare till lagen. Nyligen röstades ett förslag från oppositionen ned i Folketinget. I höst kommer ett utskott inom Folketinget att presentera sin syn på hur frågan om äktenskapet skall hanteras i landet presenteras. Därefter finns en öppning för att de hbt-vänliga ledamöterna av regeringspartiet Venstre kan komma att rösta för en förändring även i Danmark, så som nyligen skedde när det gäller frågan om att låta registrerade partners ansöka om att adoptera barn.