Trehörna Folkhögskola startar en ett år lång folkhögskolekurs i höst. Eleverna bor och studerar tillsammans under ett år på internatet Trehörna Wärdshus i Tranås.

Lärarkåren är proppad med ”känn-igen-dis”-namn från hbtq-communityt. Här får de bland annat lära sig teater från musikalartisten Oskar Sternulf och normkritiskt skrivande från Anna-Maria Sörberg, aktuell med boken Homonationalism.

Satsningen är en Allmän Kurs där eleverna läser gymnasieämnen kombinerat med inriktningen de valt. Det finns flera tillvalskurser som Normkritiskt Författarskap, Normkritiskt Ledarskap, Musik, Scenisk Kör eller Teater. Hela utbildningen är gjort med fokus på normkritik, intersektionalitet och feminism.

Peter Frejhagen är initiativtagare bakom projektet men kommer även vara lärare och husmor på internatet.

Varför är det viktigt att de studerande bor på plats?

– Att bo och studera tillsammans med andra gör att det är lättare att vara närvarande. Självklart passar inte formen för alla men folkhögkolans form är ofta med internat och ger studiero och kamratskap.

Är det många som har sökt?

– Det finns ett antal som sökt men vi skulle vilja att det blev cirka 25 personer, så det finns fortfarande platser kvar. Vi har valt att flytta fram kursstarten till den 4 september eftersom den målgrupp vi vänder oss till är väldigt svår att nu under sommarperioden. Nu startar RFSL:s ordinarie verksamhet, några Pridefestivaler och Newcomers kaféer. Där kan vi prata med fler som behöver vår kurs.

Är det meningen att inriktningen ska utvecklas till en hel hbtq-skola? 

– Föreningen Trehörna Folkhögskola bildades i april i år och nu har vi fått hjälp av Marieborgs folkhögskola att genomföra den här kursen. Det tar ungefär fyra år att ansöka om att bli en egen självständig folkhögskola. Men vi tar en sak i sänder och fokuserar på 2017.

Läs mer om utbildningen här!