Lagen gäller samkönade kvinnliga par som genomgått fertilitetsbehandlingar.

Tidigare har mamman som inte burit barnet behövt gå igenom en långdragen adoptionsprocess. Likt den som mammor i Sverige tvingas göra då deras barn blivit till på en utländsk fertilitetsklinik.

Men med den nya lagen kommer alltså båda föräldrarna stå som mammor på barnets födelsebevis.

Lagen röstade igenom med en rungande majoritet på 122 röster för och 42 emot.

Det enda partiet som motsatte sig lagen var de finska Kristdemokraterna.

Den nya lagen kommer sannolikt att träda i kraft våren 2019.