Upprörd över de reglerna kring blodgivning har hbt-aktivisten och tidigare ordföranden för RFSL Östersund J/H Stefan Falkelind lämnat in en anmälan till Diskrimineringsombundsmannen. I våras lättades de gamla reglerna upp av Socialstyrelsen, men även i de nya finns specialregler som endast omfattar ”riskgrupperna” för blodsmitta, där homosexuella män ingår.
– Det strider direkt mot diskrimineringslagen, säger han till TV4 Östersund. Det här lever kvar, fördomarna mot homosexuella män att de skulle vara mer riskbenägna än heterosexuella.
I sin anmälan skriver Stefan Falkelind: ”Jag som homosexuell man får inte lämna blod på samma villkor som heterosexuella. Det finns inget godtagbart själ som motiverar att ur blodsäkerhet ha olika krav utifrån vilken sexuell läggning jag har.
De nya reglerna som trädde i kraft i våras har fått stöd av bland annat RFSL.
På QX fråga till dåvarande förbundsordföranden Sören Juvas om att Socialstyrelsens regler kan uppfattas som diskriminerande svarade han:
– Det är ju så hemskt att man måste konstatera att lämna blod är inte en mänsklig rättighet utan en möjlighet att rädda liv.
Han underströk dock att om testning av blod kan göras säkrare så bör regler som särskiljer homo- och heterosexuella tas bort.
RFSL och den svenska hiv/aids-rörelsen har hela tiden ställt sig bakom en begränsning av blodgivning trots att den formellt blir diskriminerande. Orsaken är att den höga andelen av män som har sex med män som bär på hiv.

Nu kan du lämna blod – efter ett års avhållsamhet

I Socialstyrelsens regler för blodgivning står bland annat om ”sexuellt riskbeteende”:

En person som har haft ett sexuellt beteende som har utsatt honom eller henne för en hög risk för en allvarlig infektionssjukdom som kan överföras via blod får godkännas tidigast ett år efter det att riskbeteendet upphört.
Med riskbeteende avses i detta sammanhang:
—-
4. en man som har haft sexuellt umgänge med en man,
5. en kvinna som har haft sexuellt umgänge med en man som har eller har haft sexuellt umgänge med en man.