EU-parlamentet uppmanade idag kollegorna i Litauens parlament Seimas att inte anta ett aktuellt förslag till att kriminalisera ”främjande” eller förespråkande av homosexuella relationer.
Försök att införa en sådan skrivning har under de senare åren gjorts ett flertal gånger, men har avstyrts av presidenten och efter internationella påtryckningar.
I höstas återkom förslaget på initiativ av ledamoten Petras Grazulis.
EU-parlamentet ställde sig med en bred majoritet bakom en varning till Litauen liksom en uppmaning till EU-kommissionen att agera om den nya lagen antas.
– EU måste nu sätta ner foten och förklara att denna typ av lagar varken är förenliga med de mänskliga rättigheterna, Europakonventionen eller EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Här har både kommissionen och nationella regeringar, inklusive den svenska, ett stort ansvar säger Anna Hedh som ingår i den Socialdemokratiska partigruppen i parlamentet.
Från ILGA Europa välkomnas uttalandet.
– Detta är den andra resolutionen sedan 2009 från EU-parlamentet som fördömer diskriminerande lagförslag i det litauiska parlamentet, konstaterar organisationens verksamhetschef Evelyne Paradis. Det tydliggör och bekräftar de grundläggande principerna för Europeiska unionen där diskriminering baserat på sexuell läggning är oacceptabelt.

Läs mer om lagförslaget i Litauen

Fortsatt hot om censurlag i Litauen Homocensur åter på Litauisk agenda Ohlsson: ”Vi marscherar för frihet” Birgitta Ohlsson fördömer litauisk lag Birgitta möter hbt-kämpar i Vilnius Litauen reviderar censur-lag EU-parlamentet fördömer Litauen Grybauskaite vill förändra anti-homolagen Litauisk lag prövas mot konstitutionen Homoseksualumas yra meilė! Homofientlig lag stoppas Press på regeringen om litauisk lag Litauen förbjuder ”hbt-propaganda”