Tre män, Ghavaam Ataakeshzadeh, Mustafaa Karimi Khanghaah och Reza Dehghaan avrättades idag genomhängning i Iran.
Det uppges idag på den iranska åklagarmyndighetens hemsida och citeras av sajten Gaymiddleeast.com.
De tre männen greps enligt uppgifterna 2007 anklagade och dömda för att ha våldtagit en tonårspojke.
Gaymiddleeast.com skriver att många män har dömts för våldtäkt i Iran, men att misstanken finns att man inte gör tydlig skillnad mellan homosexuella kontakter, sodomi och våldtäkt. I Iran är homosexuella kontakter belagda med dödsstraff. Sajten säger även att i många fall så godkänner iranska domstolar erkännanden under tortyr som vittnesmål och dömer godtyckligt med hänvisning till ”domarens särskilda kunskap”. I just detta fall har man dock inte fått ut information nog för att göra en bedömning av vad domen baserar sig på för fakta.
– Bristen på öppenhet från de iranska domstolarna har varit ett stort problem de senaste 30 åren, säger Saghi Ghahraman från Iranian Queer Organization till GME och menar att situationen förvärrats efter valet 2009 omfattande all hantering i domstolarna, inte bara de som gäller sodomi.
Tidigare i januari tog den brittiske hbt-aktivister Peter Tatchell upp 19-årige Eshan som skall stå anklagad för att som 17-åring ha varit inblandad i en våldtäkt mot en annan man. I Pinknews.co.uk publicerades förra veckan uppgifter om att två unga män hotas av att stenas till döds efter att de spelat in en video där de har sex med en tredje ung man. Han anmälde händelsen till polisen. De två anmälda och dömda skall enligt uppgifterna ha stenats till döds i fredags.
Människorättsaktivisten Soheila Vahdati, citeras i artikeln genom att säga att ”De gör ingen skillnad mellan våldtäkt och homosexuella kontakter. Dessutom finns kulturell skam med. Familjer vill inte försvara de sina från att utsättas för dessa brutala straff.”
Med jämna mellanrum kommer vågor av rapporter om utdömda och utförda dödsstraff mot iranska män som anklagas för våldtäkt men där tveksamhet lyfts kring om det egentligen rört sig om vanliga och frivilliga homosexuella kontakter.
Sällan finns säkra källor bakom uppgifterna vilket kritiserats hårt av människorättsaktivisten Scott Long. Han kallar rapporterandet utan källor på en rad bloggar och gaysajter för det ”vanliga fiaskot kring Iran”. Uppgiften om de videoinspelande unga männen kommenteras även av Hossein Alizadeh på International Gay and Lesbian Human Rights Commission. Han noterar att de inte kunnat bekräfta åtalet eller datumet för steningen.
– Detta fall är dock ett tecken på ett än större problem i Iran; att det juridiska systemet missbrukas flitigt liksom censuren som förhindrar informationsspridning. Människor, inkluderat hbt-personer kan godtyckligen arresteras, torteras och dömas på grundlösa anklagelser. Det kan vara svårt, för att inte säga omöjligt, att få fram de fakta som ligger till grund för domslut.

Iran: flera bögar väntar på avrättning