Den 27 januari arrangeras Förintelsens minnesdag runt om i Sverige. På Raul Wallenbergs Torg samlades några hundra personer, bland dem en rad ambassadörer liksom oppositionsledaren Mona Sahlin (s) för att tända ljus, se på Levande Historias utställning och lyssna till EU-minister Birgitta Ohlssons (fp).
Ohlsson tog upp de mätningar om ökande intolerans som presenterats i Sverige. Hon tog som exempel en rad antijudiska övergrepp och hon nämnde en elevundersökning där det finns en ökad ”skeptisk” attityd mot såväl judar som muslimer och inte minst romer. Ohlsson påminde också om att Förintelsens ideologi levt vidare i områden som Darfur, Rwanda, Halabja och Screbreniza.
– Antisemitismen lever och frodas i dagens Europa sida vid sida med hat mot romer, homosexuella, muslimer, invandrare. Jag skäms ofta som EU-minister över att judehat och fördomar fortfarande år 2011 jäser på vissa håll i Europa, sa hon vid högtiden och hon citerade en av de överlevande från lägren.
– Efter 1945 hette det i ångerns tidevarv, ”men jag valde inte nazismen. Jag stod utanför” ”Men att inte välja är också att välja” som det gamla ordspråket på jiddisch lyder. Viktor Frankl, överlevande från Auschwitz: ”Du är inte alltid fri att välja omständigheterna i ditt liv. Men du kan alltid välja vad du gör av omständigheterna”.
Förintelsens minnesdag högtidlighålls på årsdagen av koncentrationslägret Auschwitz öppnande 1945 och vid högtiden påmindes såväl om Förintelsen av judar liksom romer, oliktänkande, handikappade och homosexuella.
Minnesdagen i Stockholm fortsätter med högtid i stora Synagogan där Integrationsminister Erik Ullenhag (fp) talar och aktiviteter har genomförts runt om i landet under dagen och kvällen.
I Qruiser-klubben ”27 januari – Förintelsens minnesdag” publiceras berättelser och tankar om Förintelsen.

Birgitta Ohlsson talade vid Raul Wallenbergs Torg.
Birgitta Ohlsson talade vid Raul Wallenbergs Torg.