Budskapet är att kvinnor idag har större plats i hbt-rörelsen, men att mycket återstår och avslutas med en uppmaning till alla kvinnor att engagera sig i rörelsen.

Översättning:
Linda: Kvinnor var kraftigt underrepresenterade i den europeiska lhbti-rörelsen.

Louise: Det fanns – och finns fortsatt – avgörande barriärer för kvinnors deltagande.

Gabi: Sociala normer

Tanja: Patriarkatet

Linda: Heteronormativitet

Louise: För att kämpa för allas lika rättigheter behövde rörelsen bli fullt ut inkluderande och representativ.

Gabi: Det finns idag absolut fler kvinnor i lhbti-rörelsen än för 15 år sedan.

Tanja: Men det räcker inte – kvinnor behöver få ett starkare röst i rörelsen.

Linda: Lesbiska, bisexuella, trans och intersexuella kvinnor missgynnas fortfarande på grund av sitt kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuella läggning.

Louise: Detta kan leda till att de utsätt för allvarliga och mångfaldiga former av diskriminering.

Gabi: Utan kvinnors engagemang kan rörelsen helt enkelt inte möta alla lhbti-personers behov.

Tanja: Utan kvinnors engagemang så kommer lhbti-rörelsen att sakna kvinnors perspektiv i kampen för jämlikhet mellan könen.

Linda: Var aktiv

Louise: Engagera dig

Gabi: Var kvinna inom lhbti-rörelsen.