– Jag vill sätta fokus på det lokalpolitiska arbetet, säger nyvalde ordföranden för RFSL StockholmRichard Svahn. Det finns många frågor som vi behöver få upp på agendan i Stockholm. Ett exempel är tillgången till insemination för tjejpar boende i Stockholms län.
Svahn, som varit politisk sekreterare för moderaterna i Huddinge, tar över lokalavdelningen tillsammans med vice ordförande Johanna Dexter Wisted. De två efterträder tidigare radarparet Anna Söderström och Reb Kerstinsdotter.
– Under 2010 har vi arbetat aktivt med att komma tillrätta med ekonomin. Vi har också fokuserat på att erbjuda mer verksamhet. Vi har öppna medlemskvällar varje onsdag och vår fritidsverksamhet Egalia har utökat öppettiderna till två kvällar per vecka, säger Johanna Dexter Wistedt

Nya i styrelsen är Bo Ludvigsson (sekreterare), Anna Arnborg (ledamot), Oskar Holmer (ledamot) och Minde Passby (ledamot, RFSL Ungdom Stockholms representant). Ulf Schyldt valdes som kassör för tredje året i rad. Anna Carlsson och Ulrica Stjernqvist valdes om som ledamöter.