Efter att ett beslut av Länsförsäkringars om att neka en grovt misshandlad kvinna ersättning ur hemförsäkringen så har det via Twitter och Facebook spridits protester mot försäkringsbolagets agerande.
Det var i slutet av augusti 2009 som en kvinna kysste sin väninna på tunnelbanan i Stockholm. En man kränker de två verbalt och börjar spela in kyssen med sin mobil. Då han inte slutar trost att han blir ombedd så slår en av kvinnorna telefonen ur hans hand och därefter blir hon svårt misshandlad.
I tingsrätten döms mannen för misshandeln men efter att hon anmält skadorna som uppkommit till Länsförsäkringar för att via hemförsäkringen får ut skadeersättning fick hon den 1 mars i år ett avslag.
I beslutet står att hon genom sitt handlade utsatt sig för risk och det påpekas i beslutet att hon kysst en väninna. Detta har uppfattats som att försäkringsbolaget ansett att de två kvinnornas kyss inneburit att kvinnan ”utan skälig anledning utsatt dig för risken att skadas”. Det hela blev känt efter att vänner till kvinnan lagt ut informationen på Twitter och Facebook.
Idag backar Länsförsäkringar och ger kvinnan ersättning.
– Initialt har beslutet varit rätt, säger chefsjuristen Rolf Sjöberg till QX. Men vi skulle ha tagit hänsyn till det stora våld som hon utsatts för. Det står inte i proportion till att hon slagit telefonen ur hans hand.
– I protesterna ses det som att kyssen mellan de två kvinnorna också ansetts vara provocerande och därmed grund för er att neka ersättning.
– Nej, nej, nej, det är inte det som det gäller utan det är med för att man har velat beskriva hela händelsen i beslutet, svarar Sjöberg. Det som man tagit upp som risk har varit att mobilen slagits ur handen på mannen. Hade hon fått en örfil så hade vi inte betalt ut, men han mörbultade ju flickstackarn.
– Ni hade väl tingsrättens dom när beslutet togs?
– Jo det är rätt. Och vi har inte tagit hänsyn till proprotionaliteten, det är därför vi nu ändrat oss.
– Ni ändrar er efter att det blivit uppmärksammat på Twitter och Facebook!
– Ja det stämmer, svarar Sjöberg som understryker att det från Länsförsäkringar inte anses att man ustätter sig för risk om man kysser varandra.
På Länsförsäkringars hemsida har skadechefen i Stockholm, Robert Collin, kommenterat ärendet genom att be om ursäkt för ”om kunden i kontakten med oss har upplevt att vi har varit otydliga.” Han säger även att det inte är ”ett riskbeteende att vara öppet homosexuell.”