Snart är det EU-val och med din röst är du med och bestämmer hur framtidens Europa kommer att se ut. Så, vad innebär en röst på Liberalerna och hur jobbar de med hbtqi+-personers rättigheter? Det reder vi ut med Paulina Brandberg (L) och Karin Karlsbro (L).
– En röst på Liberalerna är en röst för ett starkare Europa och för allas rätt att älska den de vill, förklarar Karin.

Vilka är era hjärtefrågor?
– Det finns grundläggande värderingar inom EU som går hand i hand med de svenska värderingarna – som jämställdhet, jämlikhet och rättigheter. Här ser vi att rättigheterna hotas från olika håll och det är viktigt att komma ihåg att vi inte kan ta de för givet, säger Paulina och fortsätter:
– Jag vill också trycka på frågan om mänskliga rättigheter – som kvinnors och hbtqi+ rättigheter. Vi måste kämpa väldigt hårt för att försvara de mänskliga rättigheterna.

Är valet extra betydelsefullt för hbtqi+-personer?
– Det skulle jag verkligen säga. Det är en väldigt farlig tid just nu med krig i Europa. Demokratin och mänskliga rättigheter är hotade. För Liberalerna är friheten odelbar. Så länge det finns en enda hbtqi+-person som förtrycks så har vi inte frihet i Europa. Det är en fråga för alla människor, säger Karin och fortsätter:
– Fria är vi när alla är fria.

Hur ska ni arbeta för att främja hbtqi+-personers rättigheter i EU?
– Dels vill vi försvara rättigheterna. Men vi vill även se till så att vi inte går bakåt. Vi vill stärka skyddet mot diskriminering. Vi vill även komma framåt med att erkänna regnbågsfamiljer i EU-lagstiftningen. Regnbågsfamiljer måste erkännas lika självklart som andra familjer erkänns, säger Paulina.
– En konkret åtgärd som Liberalerna vill göra är att totalförbjuda omvändelseterapi i hela EU, säger Karin och fortsätter:
– Det finns två ben i vårt arbete för hbtqi+-personers rättigheter i EU. Det ena är internt – Europa ska vara en frihetszon för hbtqi+personer, i kontrast med Polens hbtq-fria zoner. Det andra är EU:s viktiga roll i världen – vi vill till exempel göra allt vi kan för det enorma bakslag som hänt i Ghana den senaste tiden.

Vad är det bästa beslutet som gynnat hbtqi+-personer under de senaste fem åren?
– 2008 föreslog EU-kommissionen ett anti-diskrimineringsdirektiv för att åtgärda diskriminering på grund av ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller religion Vi har jobbat hårt för att komma framåt, men vi har tyvärr inte lyckats anta direktivet. Vi hoppas ju till slut komma i mål med det, säger Paulina.

Varför ska man rösta på er i EU-valet?
– För att vi är den starka rösten i mitten. Den som verkligen behövs. Vi känner en enorm oro över de mörka krafterna som sprider sig över världen – som på riktigt hotar de grundläggande mänskliga rättigheterna. När det kommer till jämställdhet kommer vi aldrig vika oss och vi kommer med all kraft kämpa emot alla former av backlash. Där kommer vi aldrig röra oss en millimeter, säger Paulina.
– Liberalerna är Sveriges frihetsparti. Vi kommer alltid att stå upp och kämpa för hbtqi+-rättigheter i EU och EU:s roll i världen. Och ställa nya krav på nya medlemsländer, avslutar Karin.