Svenska kommittén mot antisemitism(SKMA) höll i seminariet ”Hets mot folkgrupp – räcker lagen till?” av anledning till den ökande antisemitiska, rasistiska och nazistiska propagandan i Sverige. Hbtq-personer är en grupp som är utsatta för extremismens och nazismens hat, vilket QX har rapporterat om flertalet gånger.

Demonstrationsfrihet och yttrandefrihetsgrundlagen och hur dessa ska tolkas har under en lång period diskuterats, det nådde sin kulmen i samband med Nordiska Motståndsrörelsens(NMR) demonstration i Göteborg i september förra året. Erik Nord, polischef i Göteborg, deltog i panelsamtalet och seminariet.

”Ett så tydligt hatiskt budskap är uppenbart hatbrott.”

Nord har bland annat kritiserat att man tillåter de som marscherar i uniform, med fanor och en tydlig anti-demokratisk agenda att få demonstrera. Ett så tydligt hatiskt budskap är uppenbart hatbrott.

Det som diskuteras i dagsläget är möjligheten att kunna förbjuda organisationer som har ett tydligt nazistiskt, rasistiskt eller antisemitiskt budskap. Men i nuläget finns det bara utredningar, inget fastställande beslut.
– Vi har inte tagit till oss den FN-deklarationen om att kunna förbjuda vissa organisationer. Det är ett problem i svensk lagstiftning och det gör lagen otydlig, säger Nord. 

Finland har bland annat försökt att stoppa NMR:s utbredning genom att förbjuda organisationen. I september i år upplöste Åbo hovrätt NMR i Finland på grund av att de ”utövat verksamhet som väsentligt strider mot lag eller god sed”, skriver hovrätten som stöder sig på föreningslagen.