– I över fyra år har vi hittills fått vänta. Hur länge till ska det dröja innan en proposition kommer? Jag anser att socialminister Göran Hägglunds svar både i interpellationsdebatter och på skriftliga frågor har visat ministerns stora nonchalans för situationen för transsexuella, sa en irriterad Marianne Berg (v) vid gårdagens riksdagsdebatt. Hon, liksom bland andra miljöpartiets Agneta Luttropp och Folkpartiets Barbro Westerholm lyfte frågor som rör lagstiftningen kring könskorrigering och transsexuellas situation i landet.
Den ”rafflande debatt” som RFSLs förbundsordförande Ulrika Westerlund hoppas på i en debattartikel på QX uteblev dock till stor del för att kristdemokrater höll låg profil och sverigedemokrater valde att inte delta. Riksdagens majoritet avslog alla motioner som rörde reformerna med hänvisning till att dessa är under utredning.
– Den nu gällande lagen är en skam för Sverige. Vi har inskrivet i vår lag att en grupp människor ska tvångssteriliseras och hindras från att bli föräldrar, säger Ulrika Westerlund dagen efter debatten i riksdagen.
De reformer som efterfrågas när det gäller transsexuella är att ta bort kraven på att de måste vara ogifta, sterila och svenska medborgare för att kunna genomföra könskorrigerande ingrepp. Socialstyrelsen gav reformer på detta område stöd i en rapport som släpptes i juli förra året och redan 2007 presenterade Könstillhörighetsutredningen förslag som gick ut på att skilsmässokravet skulle tas bort liksom steriliseringskravet. Könstillhörighetsutredningen kritiserades för att inte gå tillräckligt långt. Men idag riktas kritiken mot att socialminister Göran Hägglund och kristdemokraterna blockerar reformer som likt vid äktenskapsfrågan har en klar majoritet bakom sig i riksdagen.
I riksdagsdebatten togs även en utredning av att tillåta surrogat/värdmödraskap i Sverige upp av främst Maria Abrahamsson (m) och Barbro Westerholm. Frågan har inte, likt den om transsexuella och insemination för ensamstående, en majoritet bakom sig i riksdagen.
– Det kan inte vara statens uppgift att via lagstiftning lägga krokben för vuxna människor som vill ha barn, sa Abrahamnsson i debatten.
– Frågan om surrogatmoderskap är så känslig att det finns människor till och med i regeringen som drabbas av beröringsskräck så fort de kommer i närheten av den, sa hon vidare. Eller som socialministern gjorde klart för mig vid en frågestund i november: ”Regeringen har för närvarande inga planer på att vidta några mått och steg på detta område.”
Abrahamsson berättade att hon och Westerholm kallat till ”kunskapsseminarium” den 11 maj i år. Och Göran Hägglund är inbjuden. Någon debatt lyftes inte heller från de rödgröna i denna fråga vilket speglar att det inom partierna finns starka viljor för respektive emot att utreda surrogat/värdmödraskap. Inte heller RFSL valde idag att kommentera den debatten.
Även frågan om möjligheten för ensamstående kvinnor att via sjukvården få hjälp med insemination hamnade fortsatt på utredningshyllan trots att en majoritet av riksdagen antas stödja att öppna för möjligheten. Debatten likade till stora delar de replikskiften som hördes i riksdagen inför att lesbiska par gavs möjligheten att få hjälp av svensk sjukvård. Barnperspektivet måste utredas vidare, menade majoriteten
Ulrika Westerlund kommenterar idag Göran Hägglunds roll på ett sätt som även det liknar diskussionerna kring när Sverige skulle få en könsneutral äktenskapslagstiftning.
– Kristdemokraterna har stöd av ungefär fyra procent av Sveriges befolkning, men deras inflytande över sexual- och hbt-politiska frågor är oproportionerligt stort. Det är ironiskt att ett parti som gått till val på en slogan som ”Låt familjen bestämma mer” så envist motarbetar reformer inom just detta område. Att de tillåts göra det är tragiskt, säger hon.
hbt-frågorna hamnade i kläm eftersom sjukvårdsdebatten till största del kom att handla om höger-vänsterperspektiv på finansiering av och tillgång till sjukvården. Sverigedemokraterna deltog vare sig i debatten om transpolitik, värd/surrogatmödraskap eller frågan om ensamstående kvinnors möjlighet till insemination. De lyfte istället sina specialfrågor om att gömda flyktingar inte skall ges möjlighet att få annat än akut vård och ett förbud för omskärelse av pojkar. Det senare eftersom att många muslimer har detta som tradition.