Det råder blodbrist i Sverige. Det har det gjort under lång tid och som det ser ut kommer vi inte få bukt på problematiken inom närtid. Alla som kan ge blod bör ge blod – men idag stoppas vissa av gamla fördomar som överbevisats av medicinska framsteg flera gånger om.

I Sverige finns bestämda karenstider för när du får ge blod. Oavsett vem som donerar blod genomförs noggranna kontroller av blodet för att säkerställa att ingen smitta sprids via blodbanken. Testerna kan däremot inte upptäcka blodsmitta tätt inpå smittotillfället och för de som inte har en fast sexpartner är det därför nödvändigt med en viss karenstid nödvändig för att testresultaten ska vara säkra. För kvinnor som har sex med kvinnor eller med män enbart har sex med kvinnor är regeln att de inte ska ha haft en ny sexpartner på tre månader. Är du i ett förhållande eller har samma sexpartners så finns det ingen karenstid alls.

För män som har sex med män är det dock annorlunda. En man som haft sex med en annan man måste vänta 12 månader med att ha sex för att få ge blod, oavsett om det handlar om tillfälliga sexpartners eller ett långvarigt förhållande – till och med om männen i fråga är gifta. Det är inte en fråga om att det är orimligt med krav, problematiken ligger i den överdrivna rädslan kring homoblod. De krav som Socialstyrelsen ställer på dessa män är inte rimliga och resulterar i att en stor grupp människor blir helt uteslutna från blodgivarsystemet utan vetenskaplig grund. Samma regler borde gälla för alla, eftersom risk för blodsmitta måste anses vara lika stor oavsett vilket kön ens sexpartner har.

Centerpartiets Ungdomsförbund anser att det är dags för en förändring och kräver att Centerpartiet är en del av den. Ska Centerpartiet vara ett parti som står för jämställdhet och rättvisa så behöver de även vara ett parti som står upp för allas rätt att donera blod. Det har Centerpartiet tidigare gjort, och borde fortsätta göra. Allt annat är att ta avsteg från den oerhört viktiga principen om att alla ska behandlas lika, oavsett sexuell läggning.

Blodgivarreglerna måste baseras på evidens, inte fördomar och gamla sanningar. Idag vet vi att tester visar blodsmitta långt före 12 månader efter smittotillfället, samtidigt som vi utesluter människor enbart baserade på fördomar. Samma regler ska gälla alla, oavsett kön. Oavsett sexuell läggning. För oss som ett liberalt parti borde det vara en självklarhet. Vi har valt sida, nu måste Centerpartiet göra det med.