På en ceremoni som hålls idag på Sjöhistoriska riksmuseet kommer Magda Gad och Jeanette Widén att hyllas. Gad får bronsmedaljen Board of Nordic Veterans Federation.

– Det är otroligt hedrande att få just den här utmärkelsen. Ingen utmärkelse har känts mer passande för mig. Vårt jobb – vi alla som tjänstgjort i krigszoner – handlar inte bara om att arbeta i svåra miljöer i andra länder, det handlar också om att samla på sig erfarenheter som få andra kan dela.  Därför är det väldigt viktigt att vi som har dessa erfarenheter delar dem med varandra. På det sättet kan vi också fortsätta orka göra våra insatser och sprida vår kunskap till sådana som inte kan vara där vi är. Därför vill jag härmed rikta ett stort och ödmjukt tack till alla systrar och bröder inom Veteranförbundet, säger Gad.

Jeanette Widén, som ligger bakom att Veterandagen den 29 maj är en allmän flaggdag, får veteranernas egen medalj i guld.

Magda Gad och Jeanette Widén