Hbtq-rättigheter måste stärkas globalt. Det gäller inte minst i Uganda, där läget är ytterst allvarligt och där röster har höjts för att införa dödsstraff för homosexuella handlingar. Europaparlamentet har i dag därför fördömt hur hbtq-personer behandlas i Uganda, understrukit att regeringen i Uganda inte bör införa en sådan lagstiftning och lyft att mänskliga rättigheter måste respekteras.

Runt om i världen är det mycket svårt att leva som hbtq. Homosexuella relationer är exempelvis kriminaliserade i en rad afrikanska länder. I bland annat Uganda i östra Afrika har situationen varit extra oroande, särskilt när vad som kallats för ”Kill the Gays Act” återigen har hamnat på den politiska agendan i landet. Det vill säga att införa dödsstraff för homosexuella handlingar. Något som bland annat Expressen har rapporterat om.

Redan 2014 införde Uganda en så kallade antihomolag, med livstids fängelse för homosexuella. Även då hade regeringen öppnat för dödsstraff. Efter stark internationell kritik, där bland annat Världsbanken, Sverige och andra medlemsländer i EU stoppade biståndet till landet, upphävdes lagstiftningen. Hbtq-personer i Uganda har samtidigt fortsatt att behandlats mycket illa.

Organisationen Human Rights Watch har vittnat om att minst fyra hbtq-företrädare har mördats under den senaste tiden.

Nyligen aviserade etik- och integritetsministern i Ugandas regering att liknande lagstiftning som den från 2014 kan komma att införas igen, med dödsstraff för homosexuella handlingar. Det har dock motsagts av företrädare för landets president.

Vi menar nu från EU:s sida att det förpliktigar. En sådan lagstiftning får inte bli aktuell.

Men löftet förändrar inte att läget är fortsatt allvarligt: hätsk retorik, homofobi, diskriminering, hatbrott och mord.

Det är uppenbart att hbtq-personers rättigheter måste förbättras radikalt.

I en resolution som jag tog initiativ till och förhandlade om har Europaparlamentet i dag fördömt läget för hbtq-personer i Uganda.

Detta i syfte att motverka ett eventuellt införande av den avskyvärda lagstiftningen, dessutom uppmanas Uganda att dra tillbaka all typ av lagstiftning som kriminaliserar homosexualitet. Det betonas också att situationen för hbtq-personer i Uganda måste förbättras och att dödsstraff inte är förenligt med mänskliga rättigheter.

Detta är viktigt eftersom det är centralt att vi inte låter länder komma undan med att behandla hbtq-personer och andra minoriteter illa. Det lägger också grunden för att bättre påverka utvecklingen i landet genom smart diplomati, dialog och det görs tydligt för Ugandas regering att fortsatt homofientligt agerande kommer mötas med konsekvenser från det internationella samfundet. Att motta omfattande utvecklingsbistånd från EU kommer exempelvis med krav på att respektera mänskliga rättigheter. Ett perspektiv som borde få ökat genomslag i biståndspolitiken. EU förbinder sig också att följa situationen i Uganda noga och stötta civilsamhället.

Europasamarbetet syftar till mer frihet och mer trygghet, såväl inom som utanför Europa. Att vi nu uttrycker stöd för hbtq-personer i Uganda och verkar för att förbättra situationen är en betydelsefull del i detta. Ytterst handlar det om att stå upp för universella rättigheter.