Det hjälper ingen att försöka skapa motsättningar som i grunden inte finns. Regnbågsflaggan är en viktig symbol och den ska vi fortsätta använda vid så många tillfällen som möjligt. Moderaterna står upp för den individuella friheten att vara och älska vem du vill.

Under sommaren tillsattes en arbetsgrupp som fått mandat att utveckla Moderat HBTQ-politik. Gruppen består av moderaternas HBTQ-talesperson, tre riksdagsledamöter och Öppna Moderaters ordförande. HBTQ-politik är frågor som inte bara ska placeras under kulturutskottet eftersom det berör många olika delar av vårt samhälle. Därför finns Moderaternas representanter för rättspolitik, socialpolitik och civilpolitik med i arbetsgruppen. Det är genom att förstå att HBTQ-perspektivet behövs inom flera områden som en faktiskt tar frågan på allvar.

Parallellt med det utvecklingsarbetet som genomförs inom Öppna Moderater har Moderaterna visat att vi redan nu har en konkret och relevant politik. Under EU-valrörelsen var det med bland annat Tomas Tobé som lyfte frågan om den fria rörligheten inom EU för samkönade par. Det var också tack vare Moderaterna som EPP och tillslut Europaparlamentet antog en resolution om situationen för HBTQ-personer i Uganda.

Moderaterna som parti har också under den gångna partistämman beslutat att aktivt arbeta för att förändra riktlinjerna för bloddonation, att verka för en könsneutral föräldraskapspresumtion, öka kunskapen kring unga transpersoners livsvillkor och verka för en aktuell och djup undersökning hur HBT-personer uppfattar vård och omsorg. Moderaterna fattade också beslut om att verka för att rutiner inom vård och omsorg finns och är uppdaterade för äldre personer som är hiv-positiva, verka för att altruistiskt surrogatmödraskap ska vara tillåtet i Sverige och också ändra lagstiftning så att barn till svenska par födda via surrogat utomlands har samma trygghet som alla andra i Sverige.

Vi har noterat hur det från olika håll, senast från HBT-S och Daniel Andersson ifrågasatts om huruvida Moderaterna kommer att stå upp för HBTQ-personers rättigheter i Sverige. Vårt svar på den frågan är enkel. Moderaterna är det parti som alltid kommer stå upp för individens frihet.

Vi är också beredda att tala med alla och vi välkomnade redan i somras att Sverigedemokraterna ville kapa EU-bistånd till homofientliga stater. Vi ifrågasatte samtidigt motivet till utspelet och undrade om Jimmie Åkesson var beredd på att ta avstånd från partiets tidigare fientliga politik inom området. För att vara den vuxna i rummet, som Daniel Andersson efterfrågat, måste en också vara beredd att ta debatten och inte bara peka finger eller frysa ut. För oss handlar det om ansvarstagande med relevanta och trovärdiga lösningar på verkliga problem och mindre symbolpolitik. Det kanske är något som andra borde ta efter då uteslutande av andra partier inte visat sig vara något lyckat drag.