Det finns ett rykande färskt sätt för lesbiska kvinnor att bli föräldrar på och det är genom en ”delad graviditet”.

Det fungerar som så att den ena mammans ägg befruktas med donerade spermier. Men till skillnad från en vanlig IVF-behandling, där processen av befruktning och framodling av embryot sker i ett labb utanför kroppen, så sker det istället i den biologiska mammans kropp.

Efter ett par dagar flyttas embryot i blastocyst-fasen från första mammans livmoder till den andra mamman som sedan slutför graviditeten och föder fram barnet.

Donna och Jasmine Francis-Smith blev nyligen mammor till sonen Otis med hjälp av den nya metoden som kallas AneVivo.

– Det gjorde att jag och Donna kände oss lika delaktiga i processen och har känslomässigt fört oss närmare varandra. Nu när Otis har fötts känner vi oss som en riktig familj, och vi skulle inte vilja ändra på något i processen, säger Jasmine i ett pressmeddelande från kliniken London Women’s Clinic.