Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) fördelar varje år totalt mellan 300 och 500 miljoner kronor i statsbidrag. För 2020 fördelar de nio miljoner kronor till elva hbtq-organisationer.

– Alla organisationer som får bidrag från oss måste ha en verksamhet som följer demokratins idéer. Vi ställer krav på att organisationer inte strider mot principen om alla människors lika värde, att den till sin struktur är demokratisk och att verksamheten bedrivs i enlighet med demokratins idéer, säger Kenneth Condrup, chef för avdelningen för statsbidrag på MUCF.

Här kommer hela listan på hbtq-organisationerna, och hur mycket pengar de får i år.

EKHO 379 682 sek

FPES 479 328 sek

HBTs Sverige 1 172 969 sek

Homo-, bi- och transliberaler 389 224 sek

Lesbisk Makt 646 805 sek

Nordic Bears 487 991 sek

Rainbow Riots 150 000 sek

RFSL 3 723 468 sek

SFQ – Sveriges förenade HBTQIA+ studenter 354 057 sek

Transammans  797 166 sek

Öppna moderater 717 310 sek