Den ny publicerade studien har tittat på Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Ungern, Indien, Italien, Japan, Mexiko, Peru, Polen, Ryssland, Sydafrika, Sydkorea, Spanien, Sverige, Turkiet och USA.

Resultatet var tydligt. I samtliga länder var invånare mer positivt inställda till lesbiska än till bögar.

Attitydskillnaden var som minst i Spanien och Indien. Som störst var skillnaderna i Ryssland och Ungern.

I studien framkommer det också att män i större utsträckning hade negativa känslor för hbtq-personer än vad kvinnor har.

Läs mer om studien här.