I lördags höll Stockholm Pride sitt årsmöte. Föreningen har i flera år varit festivalen gett plus, men 2019 gick de 2 402 507 kronor back.

Förlusten beror bland annat på att scenprogrammet gick över med en halv miljon kronor. Även parken spräckte sin budget med samma summa. Sponsorintäkterna var ett annat område som gick back med en miljon vilket förklaras med att arbetet kom igång sent.

Festivalens biljettintäkter minskade även de med en miljon kronor i jämförelse med året innan. 2018 var Stockholm Pride dock värd för Euro Pride vilket tros ha lockat till extra biljettförsäljning. Trots en miljon mindre i biljettintäkter än föregående år meddelar föreningen att de nästan höll budget på sin biljettförsäljning eftersom priserna sänkes 2019 och föreningen därmed hade räknat med lägre biljettintäkter.

För att lappa ihop hålet efter underskottet 2019 har föreningen tagit två miljoner kronor ur den så kallade ”Regnfonden”. Regnfondens egentliga syfte är att täcka oväntade förluster om festivalen skulle stöta på oplanerade problem, som till exempel mycket regn.

På årsmötet valdes styrelse och ordförande för 2020 där Vix Herjeryd omvaldes på ordförandeposten.

Det stod också klart att Mia Modin blir ny festivalchef och hon avslöjade att parken kommer fyllas med fler roliga aktiviteter dagtid samt att Pride Ung kommer att växa och bli ett fristående område.

Stockholm Pride 2020 hålls den 27 juli till 2 augusti.