Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet vill skjuta till ett extra stöd på 100 miljoner kronor till civilsamhällesorganisationer och deras arbete med utsatta barn, unga, kvinnor och hbtq-personer som till följd av den rådande pandemin riskerar att hamna i en särskilt svår situation.

– Våldet tar inte paus för att det är kris. Tvärtom riskerar det att öka, skriver jämställdhetsministern Åsa Lindhagen (MP) om bidraget på Twitter.

Risken av våld och utsatthet i hemmet för de nämnda grupperna ökar till följd av att allt mer tid tvingas att tillbringas hemma.

De lindrande insatserna menar regeringen bland annat kan vara för att öka organisationers närvaro på nätet för att nå de utsatta grupperna.