På söndag är det presidentval i Finland och opinionsundersökningarna pekar på att Samlingspartiets (motsvarande svenska Moderaterna) kandidat Sauli Niinistö, kommer att få flest röster.
Om andra platsen kämpar Centerpartiets Paavo Väyrynen och De grönas Pekka Haavisto. Då Niinistö med stor sannolikhet inte får över 50% kommer det att bli en andra valomgång mellan ettan och tvåan.
Och med tillräckligt många väljare som inte vill se en Samlingspartist som landsfader kan Finland få inte bara en grön president i form av Haavisto utan dessutom landets och världens första manlige president och som lever i partnerskap med en annan man.

1000 av Qruisers finska medlemmar är i det närmaste helt överens. Det är Pekka Haavisto som skall ta över från Tarja Halonen.
Under torsdagen och natten till fredagen tillfrågades slumpvis utvalda av de som loggade in på Qruiser om vem de planerar att rösta på söndag – och hela 67,1% svarade Pekka Haavisto.
På andra plats kom Sauli Niinistö med 11,2%. På tredje plats kom Paavo Arhinmäki från Vänsterförbundet med 5,5% följt av Paavo Väyrynen (Centerpartiet) med 4,1%, Paavo Lipponen (Socialdemokraterna) 2,8% och Eva Biaudet (Svenska folkpartiet) 2%. 3,4% svarade att de ej kommer att, eller får, rösta, 2% att de inte vet. Endast 1,7% angav Sannfinländarnas Timo Soini och försumbara 0,1% Sari Essayah från Kristdemokraterna.
Att det är Pekka Haavisto och Paavo Väyrynen slåss om andra platsen har blivit extra tydligt i en omdebatterad TV-reklam som Väyrynen gått ut med i valspurten. I reklamen säger, enligt Hufvudstadsbladet, Väyrynen: ”Visst borde det finnas en husbonde i huset – ja och så en husmor”.
Därmed anses han på en retsamt sätt ha markera mot Haavisto som lever i partnerskap med Nexar Antonio Flores. Haavisto har också beklagat sig över att inte minst media tagit upp ”privata” frågor på ett sätt som inte skulle ha skett om han levde i en relation med en ”husmor”. I valkampen har Haavisto dock inte backat för att han är homosexuell och har framfört såväl sitt stöd för en könsneutral äktenskapslag som ett Finland skall engagera sig i HBT-frågor internationellt.

Det starka stödet för Haavisto i den breda finska opinionen kommer inte minst från unga som inte uppfattar det som problematiskt att en president är homosexuell.

Klar segrare på söndag om Qruisers medlemmar får bestämma

I Qruisers undersökning tog vi in 1000 medlemmars svar. Undersökningen påbörjades på torsdagskvällen och avslutades på fredagens morgon.
Av de tillfrågade definierade sig 73% som homosexuella, 22% som bisexuella, 4% som annat/vet ej och 1% som heterosexuella. Ungefär lika många bor i huvudstadsregionen (39,1%) som i mellanstora städer (38,7%), 21,7% i mindre städer eller kommuner och 0,6% bor utomlands. 91,8% har finska som modersmål, 6,8% svenska och 1,4% har ett annat språk som modersmål. Av de svarande är den största gruppen, 40%, mellan 21-30 år, 21,6% är under 20 år, 19,6% 31-40 år, 11,9% 41-50, 5,1% 51-50, 1,5% 61-70 och 0,2% är över 70 år.
77,2% av de svarande är män, 21,3% kvinnor och 1,5% transgender.

Partisympatier bland Qruisers finländska medlemmar

Att De gröna är populära bland Qruisers besökare i allmänhet visar svaret på frågan vilket parti man skulle rösta på i ett riksdagsval. Här är partiet störst, men når ”endast” upp till 24,4%. I jämförelse med den opinionsundersökning som gjordes bland Qruisers finska medlemmar inför förra årets riksdagsval innebär det dock att De gröna tappat i sympatier. I april 2011 gav 28,5% partiet sitt stöd.
Partisympatierna nu följer annars presidentvalet i stort även om procentsatserna inte är lika dramatiskt tydliga för De gröna.

Näst största parti om Qruisers medlemmar får bestämma är Samlingspartiet med 16,1%, följt av Vänsterförbundet 14,1%, Socialdemokraterna 10,2%, Centern med 5,2%, Svenska folkpartiet med 4,6%, Sannfinländarna med 4,4% och Kristdemokraterna med 0,2%. 11,5% svarade vet ej och 4,7% att de inte vill eller får rösta och 1,6% slutligen svarade att de skulle rösta blankt om det vore riksdagsval idag.
Tendensen jämfört med opinionsundersökningen i april 2011 liknar årets i fråga om placeringarna. Samlingspartiet liksom Socialdemokraterna, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet har dock ökat några procent vardera på De grönas bekostnad medan Centern tappar marginellt. Tappar stort gör Sannfinländarna som faller från 2011 års 7% till dagens 4,4%.

På söndag avgörs det om Samlingspartiet får en motkandidat med en ”husmor” som partner eller om det blir Pekka Haavisto som lever med en man.
Får Qruisers medlemmar bestämma är det som om det var Tåström som sjunger till Haavisto att ”du skall va president”!


Grön riksdag – om HBT-väljarna får bestämma