Under vecka 13 har en valundersökning legat ute för Qruisers 15 000 finska medlemmar. Slumpvis utvalda som loggat in på sajten har getts möjlighet att svara på frågan om vilket parti de skulle välja om det var val idag, vem de vill se som ny statsminister och vilka frågor de anser vara viktigast för den hbt-politiska rörelsen att driva.
Totalt har 978 personer svarat på enkäten varav ca 28% kvinnor, 70% män och 2% transpersoner. Huvuddelen av de svarande, nära 62% är mellan 21-40 år, 91,2% har finska som modermål, 6,7% svenska och 2,2% annat modermål. Strax under 40% bor i huvudstadsregionen, 39% i mellanstor stad och strax under 21% i mindre stad.
Identitetsmässigt svarar 71,9% att de är homosexuella. 22,6% bisexuella, 4,4% annat/vet ej och 1% heterosexuella.

Gröna förbundet har tveklöst starkast stöd i hbt-gruppen med hela 28,5% av röster följt av Samlingspartiet som får 13,5% i stöd. Vänsterförbundet kommer strax efter med 12,8% följt av Finlands Socialdemokratiska parti med 7,9%.
Det uttalat invandringsfientliga partiet och även klart negativa i hbt-frågor, Sannfinländarna, får i Qruisers valundersökning 7%. Trots att det är en hög opinionsnivå så är det tydligt lägre än i de allmänna valundersökningar som nu görs. I tidningen Helsingin Sanomats undersökning den 17 mars fick Sannfinländarna t.ex 18,4% i stöd.

I Helsingin Sanomat-undersökningen av opinionsläget fick Gröna förbundet 8,8%, att jämföra med 28,5% bland hbt-väljarna. Fortsätter man jämföra med resultatet från Helsingin Sanomat är det tydligt att de etablerade partierna överlag har ett svagare stöd än genomsnittet bland hbt-väljarna. Samlingspartiet får 20,7% i HS mot Qruisers beskedligare 13,5%, Socialdemokraterna 17,4% hos HS och 7,9% hos Qruiser och Centern 18,3% i HS mot 5% hos Qruiser. Svenska Folkpartiet får 4,1% hos HS medan man bland Qruisers svarande får 3,5%. Kristdemokraterna får 3,5% hos HS och endast 0,2% hos Qruiser.
Hela 13,5% av de svarande hos Qruiser har ännu inte bestämt sig för hur man skall rösta.
På Qruisers fråga om vem man helst vill se som statsminister i kommande regering svarade hela 24,4% att man inte vet och 8,6% någon annan än de officiella kandidaterna. Mest populär som statsministerkandidat är Jyrki Katainen från Samlingspartiet med 15,2% mot tvåan med 15%, Anni Sinnemäki, Gröna förbundet. Nuvarande statsministern Mari Kiviniemi, från Centern, får 11,6% i stöd.

I samband med valundersökningen frågade vi vilka områden som de hbt-politiska rörelserna borde fokusera sitt arbete kring. Familjefrågorna fick högst stöd med hela 31,56% följt av frågan om hatbrott (11%), arbetsmarknadsfrågor (10,4%) och vårdfrågor (8,2%). Det internationella arbetet, HIV-frågor, transfrågor, asylfrågor liksom kulturfrågor hamnade alla under 5%.

I undersökningen visar det sig att bland kvinnorna (som i högre utsträckning än männen bor i mellanstora städer), ger Gröna Förbundet hela 39,9% i stöd följt av Vänsterförbundet med 20,1% och Socialdemokraterna med 5,9%. Samlingspartiet får endast 4,8% stöd av kvinnorna, Sannfinländarna 2,6% och Centern 1,8%. Svenska Folkpartiet får hos kvinnorna endast 0,7% i stöd. Som president vill hbt-kvinnorna se Anni Sinnemäki, följt av Vänsterförbundets Paavo Arhinmäki med 12,9%. Totalt svarade 276 kvinnor på enkäten.
Bland männen (675 svarande) är det fortsatt Gröna Förbundet som har starkast stöd, 24%, medan Samlingspartiet får 16,7%, Vänsterförbundet 10,1% följt av Sannfinländarna med 9% och Socialdemokraterna med 8,9%. Centern hamnar på 6,4% och Svenska Folkpartiet på 4,7%.
Bland männen är även stödet för Piratpartiet relativt starkt med 1,8%.

Siffrorna visar samma tendens hos finska hbt-väljarna som inför valet i Sverige 2010, där kvinnorna tydligt stod mer till vänster och männen mer till höger i politiken. Finska kvinnliga hbt-väljare fokuserar också, likt i den svenska valundersökningen, mer på familjefrågor än männen. För de finska hbt-männen är arbetsmarknadsfrågor och hatbrott viktigare än genomsnittet. Men familjefrågor får även i detta urval starkast stöd.

Bland hbt-väljare med svenska som modersmål (endast 65 svarande varför resultatet är osäkert) finns ett förkrossande stöd för Svenska Folkpartiet, hela 40% följt av 13,8% för Gröna Förbundet och Socialdemokraterna 10,8%.

Bland de yngsta medlemmarna, under 20 år, är stödet för Gröna Förbundet hela 34,2% medan Sannfinländarna och Socialdemokraterna har ett tydligt lägre stöd bland de unga är i gruppen i stort.

Antalet transpersoner som svarat på enkäten är för få för att dra slutsatser om just den gruppen.

Läs om partiernas åsikter på Tema Regnbågsval. Samlingspartiet, Socialdemokraterna och Vänsterförbundet har hittills lagt upp sin information.