Det har tidigare gjorts ett flertal studier som bygger på transpersoners egna upplevelser där det framkommit att de blir diskriminerade på arbetsmarknaden. ALla dessa har byggts på självrapporterade erfarenheter, men nu har forskare vid Linköpings Universitet gjort en experimentell studie.
2224 låtsas ansökningar skickades ut till lågkvalificerade jobb som Arbetsförmedlingen annonserat ut.

I samtliga ansökningar framkom det att den arbetssökande bytt namn. Det kunde vara från ett mansnamn till ett annat mansnamn, eller könsöverskridande namnbyte, alltså ett klassiskt mansnamn till ett klassiskt kvinnonamn. Enda skillnaden i ansökan var alltså att man bytt från könstypiska namn. Sedan noterade forskarna om de påhittade ansökningarna fick svar och om de var positiva eller negativa.

Det var över 18 procent mer sannolikt att en person som identifierar sig med det kön den tilldelats vid födseln fick ett positivt svar från arbetsgivarna, i jämförelse med en transperson.

Tydligast blev det när forskarna delade upp yrkena i mans- och kvinnodominerade. Bland mansdominerade yrken, så som fordonsmekaniker, lastbilsförare, lagerarbetare, blev diskrimineringen mer uppenbar. Där fick cispersoner positivt svar i 42 procent av fallen medan transpersoner fick positiva svar i 30 procent av fallen.

– Största enskilda skillnaden ser vi mellan cis män och transkvinnor i mansdominerade yrken. Det är nästan dubbelt så vanligt att cismän får ett positivt svar på sin ansökan jämfört med transkvinnor, säger Mark Granberg som är doktorand och en av forskarna bakom studien.

I yrken som är kvinnodominerande, kundstjänst, barnskötare, undersköterska och städare, framkom det att diskriminering fanns, men inte lika förekommande. Här fanns den största diskrimineringen mot män oavsett om de var cis eller transperson.

– I mansdominerade yrken diskriminerar man mot trans men i kvinnodominerande diskriminerar man mot män oavsett om de är cis eller trans. Det är alltså troligt att en transman diskrimeras för att vara trans i mansdominerade yrken, medan samma person troligen skulle diskrimineras för att vara man i kvinnodominerade yrken, säger Mark Granberg.