Igår skrev QX om att den kände homofoben Paval Sieviaryniec nominerats till EU:s Sakharovpris för tankefrihet, då han ingår i den belarusiske oppositionen som nominerats. Bara timmar senare meddelades det att hans nominering togs bort och att han utesluts från nomineringen.

QX sökte samtliga partier, S, KD, M, C, L som sitter i EU-parlamentets tre partigrupper och varit delaktiga i nomineringen, för en kommentar. Samtliga menar att det är oacceptabelt att en homofob blivit nominerad att just den nomineringen ska ha tillkommit senare.

Såhär svarar Karin Karlsebo, Liberalerna.
– Min grupp skulle förstås aldrig låta en homofob få Sakharovpriset. Denne man var inte med i den nominering Renew Europe lade fram utan har tillkommit senare i processen utanför vårt inflytande. Likväl kommer vi agera på detta omgående, det är fullständigt otänkbart att en homofob ska stå som kandidat.

Socialdemokraternas svar når QX på kvällen samma dag som nomineringen tillkännagavs. Då har det redan blivit känt att Paval Sieviaryniecs nominering dragits tillbaka.
– Förslaget om Paval Sieviaryniec kom från EPP och är idag tillbakadraget av dem. De svenska Socialdemokraterna har tidigare under lång tid drivit Dawit Isaak som pristagare, säger Joanna Abrahamsson, presschef.

Centerpartiets Abir Al-Sahlan menar att det är oansvarigt av den ledamot som slängde in hans namn i sista minuten tillsammans med andra från Belarus opposition och att de inte tänker stödja odemokratiska krafter i en demokratisk kamp.

QX når Kristdemokraternas David Lega när beslutet om att ta bort nomineringen meddelats.

Hur kunde han nomineras och vilket ansvar har ni som parti att se till att sånt här inte sker?
– En positiv effekt med offentliga pressmeddelanden angående nomineringar är ju att fler kan hjälpa till att granska namnen så att sådant här upptäcks. Jag är jättetacksam att det här upptäcktes snabbt, och jag meddelade omedelbart mina kollegor om att det här namnet är oacceptabelt, vilket också hörsammades. En Sakharov-kandidat ska vara en förebild inom alla områden, vilket Paval Sieviaryniec bevisligen inte är. Han är inte längre del av vår nominering.

QX har sökt Moderaterna.