Edith Escobar och Micaela Kallaris driver sedan januari 2020 nätverket som en ideell förening, och i år äger konferensen rum den 21 november på Clarion Malmö Live.

LesWorking Sweden arbetar för att synliggöra lesbiska och bisexuella kvinnor i yrkeslivet och vill ge stöd och rådgivning till just dessa genom utbyte av information och nätverkande. Med mötesplatser, workshops, och konferenser hoppas LesWorking Sweden kunna ge bättre förutsättningar och verktyg för att regnbågskvinnor ska bli behandlade med respekt på arbetsplatser och samhället i stort.

– Anledningen till att nätverket bildades var just avsaknad av mötesplatser och forum där vi kunde diskutera och lyfta frågor som specifikt rör lesbiska kvinnor, berättar Edith Escobar.
Edith pekar på exempelvis sexuell hälsa och anser att insatsen här oftast handlar om homosexuella män eller HBTQ-gruppen som helhet.
– Det finns det många frågor som rör oss kvinnor, som kontakt med gynekologen, klimakteriet och vilka risker som finns genom vår sexuella aktivitet. Även gällande psykisk hälsa finns det mycket som vi utsätts för, bara för att vi är kvinnor,  plussa då även att vi är lesbiska. Listan hade kunnat göras lång, men bara det att L:et inte ens finns i förkortningen ”HBTQIA+” när i den engelska finns med LGBT… säger ganska mycket om hur lesbiska göms i mängden.

Förra året genomfördes den första konferensen i Malmö och den finansierades med egna resurser.
– Intresset blev så stort att vi inte kunde ta emot alla anmälningar,  så vi bildade en förening som idag har många betalande medlemmar och ännu fler nätverkande kvinnor som nu deltar i våra sociala aktiviteter.

Tyvärr kom Corona emellan och satte P för fysiska träffar, men nätverket hann ändå genomföra flera välbesökta workshops. Och nu är det alltså dags igen, om än i mindre skala. I år bjuds flera föreläsningar och panelsamtal på Clarion Malmö Live.
– Det blir föreläsning om HR och en välkomnande arbetsplats, en presentation av egen enkät genomförts under sommaren om lesbisk hälsa under Coronapandemin med efterföljande samtal med sakkunniga, och panelsamtal om lesbiska kvinnor i mansdominerande arbetsplatser.

Kan du berätta något om vad undersökningen om lesbiska under coronapandemin sa?
– Vi fångade flera områden, men det som utmärker sig är känslan av ensamhet och nedstämdhet. Känslan av ensamhet associerar många med att vi tillhör en minoritetsgrupp och isoleringen har tagit bort de få möjligheterna som funnits till att träffa andra likasinnade. Men mer presenterar vi under konferensen…

LesWorkings konferens den 21 november är än så länge öppen för 50 platser, något som de kommer att ändra om Folkhälsomyndigheten tillåter fler.
– Lokalen är självklart anpassad, och vi kommer att se över den digitala möjligheten om läget ändras. Dock anser vi att det är extra viktigt att kunna genomföra detta fysiskt. Men delar av konferensen kommer att lyftas i LesWorkings sociala mediekanaler.

Mer om Leswworking Sweden kan du läsa här https://lesworkingsweden.se/