Idag föreslog socialutstkottet att ensamstående kvinnor ska få rätt att inseminera. Nu uppmanas regeringen att ”skyndsamt återkomma med ett lagförslag”.

”Tiden är nu mogen att jämställa par och ensamstående när det gäller rätten till behandling med assisterad befruktning,” är utskottets kommentar till förslaget.

Riksdagspartierna står enade bakom förslaget, med undantag av sverigedemokraterna och kristdemokraterna. De menar att staten ska värna om barns rätt till sin pappa.

Frågan debatteras den 29 mars.

Då lyfts även frågan om surrogatmödraskap, som socialutskottet nu föreslår att regeringen prövar. Här är både vänsterpartiet och kd kritiska, då det finns en risk att surrgatmodern görs till medel för andra människors behov.

I QX juni 2011 mötte vi familjerna Lundqvist och Eng, som inte kunnat bli till på laglig väg i Sverige. LÄS MER HÄR!