Ole-Jörgen Persson(M) föreslås bli ny stadsdelsnämndsordförande i Rinkeby-Kista från och med 1 januari 2021.

– Jag kommer att fokusera mitt arbete på frågor jag har jobbat mycket med även i Spånga-Tensta. Det är arbetet mot socialt och ekonomiskt utanförskap, att få fler av våra invånare in i arbete eller utbildning – framför att vara beroende av försörjningsstöd. Samt arbetet med att öka tryggheten i vid bemärkelse och mot våld, skjutningar och hedersproblematik. Jag vill säkerställa att alla, även HBTQ-personer i förorten, ska kunna leva ett bra, tryggt och öppet liv, säger han till QX.

Vad gäller hbtq-frågor kommer fokus kommer ligga på att alla ska ha samma friheter, skyldigheter och rättigheter oavsett vart i landet man bor. Ole-Jörgen Persson menar att friheten i samhället ökat de senaste decennierna, men parallellt med den positiva utvecklingen finns det grupper i befolkningen och områden där friheten tagit ett steg tillbaka.
Han berättar vidare att han tycker att hedersnormer blivit en vardag för människor som då inte kan vara öppna med sin sexuella läggning, främst i landets särskilt utsatta områden, som Rinkeby-Kista tillhör.
 

Både RFSL, Expressen, Aftonbladet och andra medier har lyft att det finns en särskild problematik med fördomar mot hbtq i förorterna. Vilket arbete kan man göra där?
 Vi ska prata öppet om problemen. Prata med människorna som bor i förorten – framför att prata till dem. Samtidigt ska vi vara tydliga med vilka värderingar som gäller i Sverige – vårt land är ingen kravlös gemenskap, utan vi måste ställa krav på att människor som kommer hit och bor här stödjer våra grundläggande värderingar om öppenhet, tolerans, alla människors lika värde, demokrati och jämställdhet.

Du som själv är öppen med din läggning, vad är dina erfarenheter efter att ha jobbat och bott i ett utanförskapsområde/förort?
– Jag har aldrig haft några bekymmer eller problem med det. Jag hoppas fler kan känna den tryggheten jag känner och vill göra allt vad jag kan och förmår för att hjälpa och stötta andra genom mitt politiska arbete.