Den handlingsplan som finns sedan 2014 som rör hbtq-personer ska få nya strategier. Det meddelade regeringen idag och bland annat ska strategin stärkas genom flera olika åtgärder. Det handlar till exempel om att Barnombudsmannen ska undersöka hur skolan ska kunna bli en tryggare och mer inkluderande plats för unga transpersoner och icke-binära.

Dessutom ska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor(MUCF) se om man kan göra miljön i skolan mer inkluderande för hbtq-personer. Psykisk ohälsa och förebyggande arbete mot självmord inom gruppen är också delar som ska förstärkas. Andra fokusområden är ökad kunskap inom arbetslivet, motverka diskriminering , våld och andra kränkningar.

För första gången kommer intersexpersoner att räknas med i planen. Anledningen är att regeringen är medvetna om att gruppens situation och levnadsvillkor har fått allt större uppmärksamhet, men att kunskapen är låg. Detta vill man ändra på.

– Hbtqi-personer upplever fortfarande diskriminering och allvarliga kränkningar inom alla livets områden; på jobbet, i skolan, i affären, i kontakten med myndigheter och andra offentliga verksamheter. Detta är oacceptabelt och därför kraftsamlar vi nu för att skapa verklig och varaktig förändring, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Handlingsplanen får 14 miljoner per år från och med 2020 till 2022. Därefter sker en tidsbegränsad finansiering med 10 miljoner kronor per år.