Just nu väntar hbt-aktivisterna Igor Kochetkov och Sergey Kondrashov på att dömas enligt den nya censurlagstiftning som antagits i Sankt Petersburg.
De arresterades den 7 april för ”brottet” att ha spridit ”propaganda om homosexualitet”. Frågan var planerad att tas upp i domstol den 16 april men har nu skjutits upp till på måndag.
De två arresterades utan konserthuset Oktyabrsky under den protestdag som organisationen Kom Ut arrangerade mot den nya censurlagstiftningen.
Samtidigt som Igor och Sergey väntar på att straffas för det som i Norden är en självklar rättighet hålls under torsdagen och fredagen ett riksdagsseminarie för unga politiker i Norden och nordvästra Ryssland och bland deltagarna finns en av de medlemmar av Sankt Petersburgs lagstiftande församling som röstade för lagen.
Alexej Makarov från partiet Enade Ryssland, talade vid torsdagsförmiddagens session om ”Social inkludering, social sårbarhet och samhälleligt skydd av ungdomen”.
En som reagerat kraftigt mot hans närvaro är bloggaren och generalsekreteraren på Swedish International Liberal Center, Amanda Lövkvist.
På sin blogg uppger hon att Folkpartiets riksdagsledamöter bojkottat seminariet och uppmanar de socialdemokratiska och centerpartistiska ledamöter som deltar att i samband med att mötet under fredagen skall anta en gemensam resolution även frågan om homosexuellas rättigheter tas upp.
RFSLs förbundsordförande Ulrika Westerlund var närvarande vid torsdagsmorgonens session där Alexej Makarov talade. Hon ställde även frågan om den nya lagen, berättar hon för QX.se.
– Han tog inte själv upp lagen, men när jag ställde frågan så stod han upp för den och förklarade att det handlade om att skydda barnen, berättar Westerlund för QX.se.
– Vad anser du om att han är inbjuden att tala i riksdagen?
– Det finns de som menar att det inte blir bättre av att man isolerar ryska politiker och det kan jag hålla med om, svarar Ulrika Westerlund. Men då måste man vara konsekvent med att tydliggöra vad det är som skiljer oss åt. Just nu har unga nordiska och unga ryska politiker väsensskilda åsikter i viktiga frågor. Det skall bli intressant att se hur de hanterar den gemensamma resolutionstexten.
Under fredagen hålls ett avslutande seminarium där bland annat tidigare förbundsordföranden i RFSL Ungdom, Felix König och öppet homosexuelle riksdagsledamoten Jonas Gunnarsson (s) deltar med den unge politikern Vladimir Tsoy. från Leningrad Oblast, den storregion där Sankt Petersburg ingår.
– Frågan kring den nya lagstiftningen och attityder i allmänhet har kommit upp under dagen, säger Jonas Gunnarsson till QX. Och den nordiska fronten är enad i den här frågan.
– Kommer ni från Norden kunna acceptera att hbt-frågan inte tas upp i en gemensam resolution?
– Vi får i morgon när det är klart med texten se om det är tillräckligt eller ej, svarar Gunnarsson och berättar att det hittills varit svårare för de ryska deltagarna att acceptera att ”lesbian, gay” och ”transgender” skrivs ut än en mer generell skrivning om sexuell läggning.
– Under mötet kom det i debatten konstiga kommentarer där människors rätt att kyssas offentligt jämfördes med att röka offentligt, men då sades det till på skarpen, berättar Gunnarsson.
Deltagarna presentera vid lunchtid en gemensam resolution om bland annat ”social öppenhet, mediefrihet och tolerans”.

Polisen sätts in för att stoppa hbt-aktivister att yttra sig. Nu hotas två av aktivisterna av hårda straff

Organisatonen Kom Uts engelskspråkiga hemsida