Niklas Gunhamn lämnade in ett medborgarförslag om att måla en regnbåge på Hörbys kommunhus. Det gjordes som en protest mot den politiska ledningens förslag om en ny flaggpolicy som fick stor uppmärksamhet i Sverige i oktober förra året. Nu har ordförande i bygg- och miljönämnden Leif Rosvall(SD) svarat i Skånska Dagbladet om förslaget.

– Den demokratiska processen är inte gratis. Här får både jag som politiker och tjänstemännen lägga ner en massa tid på att bereda detta och diskutera hur det ska bemötas. Det är att missbruka tjänstemännens tid, säger han till tidningen.

Rosvall tycker att Niklas Gunhamn utnyttjar sina demokratiska rättigheter på ett tråkigt sätt, istället för att lämna in ett medborgarförslag kunde han ringt och frågat fastighetsägaren vad de tycker. Rosvall ser detta som en politisk markering.

– Det här handlar inte om hur man färgsätter huset.

Bolaget som äger byggnaden har motsatt sig förslaget och Rosvall tror inte att det kommer få något gehör i bygg- och miljönämnden heller.

– Niklas Gunhamn kommer aldrig få rätt om detta. Men det här är inte gratis. Han kommer få betala bygglovsavgiften, men det räcker inte till för att täcka allt han ställer till med genom detta. Ett överklagande kostar ännu mer pengar.

Rosvall menar att deras mening inte är att exkludera, utan ha ordning och reda.

– Vi vill inte exkludera, som han påstår, utan vill ha ordning och reda. Alla som vil sköta sig och vill integreras, och vill bli en del av samhället, är välkomna till Hörby.

QX har försökt nå Leif Rosvall för en kommentar.